Human Centric Light

Smart ljus ska öka aptiten

Caroline Wendt
January 23, 2018

Kan smart inomhusbelysning göra så att eleverna äter bättre i skolmatsalen? Det kommer serviceförvaltningen att undersöka genom ett solliknande ljus i matsalen på Nyvångskolan i Dalby. Förhoppningsvis blir det både minskat matsvinn och minskad energiförbrukning.

I det stora treåriga EU-projektet Lighting Metropolis samverkar 27 starka aktörer i Öresundsregionen för att skapa ett ledande living lab för smart stadsbelysning. Syftet är att stärka den viktiga roll som belysning kan spela för att stödja säkerhet, tillgänglighet, identitet, hälsa och utbildning för människor i städer. Den största finansiären är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

 Lunds kommun har två delar i Lighting Metropolis – Projekt cykelstråk och Projekt Måltiden. Cykelstråket är ett utomhusprojekt där tekniska förvaltningen använder innovativ belysning för att öka användningen av ett cykelstråk. Måltiden siktar mot att minska matsvinnet med bättre matsalsbelysning.

 ‑ Syftet med Lighting Metropolis i stort är att uppnå mer beboliga städer på ett energieffektivt sätt, berättar Anna Åhlander, energi- och miljöstrateg på serviceförvaltningen i Lund. Meningen är att man ska jobba med belysning på annat sätt än man gjort tidigare.

Med dagens belysning kan man ändra färg och styrka på ljuset för att efterlikna solen.

‑ Vi mår bättre av ljus som påminner om det biologiska, säger Anna Åhlander. Forskning visar att elever presterar bättre och att patienter tillfrisknar snabbare i en sådan miljö.

Serviceförvaltningen kommer att passa på när man nu bygger om en slöjdsal till ny matsal på Nyvångskolan i Dalby. Matsalen kommer att få smart belysning med hjälp av en ljusdesigner och planen är att allt ska vara på plats när skolan startar igen efter sommaren. Ett mål med projektet är att minska matsvinnet och på så vis också minska miljöpåverkan.

‑ Vi har tidigare försökt minska matsvinnet men vi har inte kommit under 20 procent, berättar Anna Åhlander. Om vi kan skapa en trivsam miljö tror vi att eleverna vill stanna kvar och äta upp och då kan vi få minskat matsvinn. Det här är ett nytt område och vi hoppas kunna använda resultatet i kommande byggprojekt.

Ljuset kommer att variera i färgstyrka och intensitet så att det liknar solens ljus. Det innebär att ljuset är mer blått på morgonen och rödaktigt på kvällen. Med ljusets hjälp ska man också skapa rum i rummet för att lättare kunna dela upp barnen i mindre grupperingar. Den nya belysningen kommer också att vara energisnål för att öka energieffektiviteten.

Anna Åhlander och serviceförvaltningen arbetar med Projekt Måltiden tillsammans med en ljusdesigner på Lightscapes ApS och Zumtobel som gör belysningslösningar. Även DTU, Danska Tekniske Universitetet är involverade.

I det stora ljusprojektet samarbetar regioner, kommuner, privata företag och kunskapsinstitutioner i Region Skåne i Sverige med Köpenhamn och Själland i Danmark för att utveckla och visa fram ledande smart stadsbelysning. Den totala budgeten är 7,3 miljoner euro. EU Regional Development Fund Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar hälften. Övriga finansiärer är Region Skåne, Region Hovedstaden samt Lighting Metropolis partners. Projektet startade den 1 oktober 2015 och pågår till den 1 oktober 2018.

  

Intervju med servicedirektör Pål Svensson.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar