Digital Cities & Citizens

Stort intresse för den smarta byn Veberöd

Caroline Wendt
December 4, 2018

Många talar om smarta städer - men smarta byar är inte ett så känt begrepp. Den smarta byn har ändå blivit verklighet i Veberöd, där kornas vattenho, cyklar och nyplanterade träd är uppkopplade i ett sensornätverk. Många har redan upptäckt att något speciellt är på gång i Veberöd - allt från företagen Telia och WSP till IoT Sveriges programchef Jin Moen.

I Veberöd finns sedan några år tillbaka hemsidan Veberod.nu och en Veberödsapp. Där samverkar företag och medborgare och plattformen fungerar som ett nav för byns utveckling. Det är Jan Malmgrens med företaget Byutveckling som ligger bakom samarbetet som också spridits till Södra Sandby. Till plattformen hör ett nätverk med flera hundra företag som är engagerade i bygden.

Under försommaren 2018 blev Byutveckling en del av SOM-projektet och en gateway för LoRa-tekniken installerades på en mast i Veberöd. Därmed blev det möjligt att koppla upp kornas vattenho i familjen Kristofferssons hage. Kort därefter blev det klart för ett projekt med en uppkopplad cykel. Det är den svenska cykeltillverkare Degavi som anlitar Insolidex i Veberöd i samarbete med Byutveckling. Under hösten startade Byutveckling också Smarta Byar.

– Smarta byar är till för att skapa landsbygdsutveckling och vi är alltså en testbädd för IoT i en by, säger Jan Malmgren på Byutveckling AB. Det är ett komplement till vad som händer i smarta städer. Sverige är till största delen landsbygd, så det behövs smarta byar. Jag vill påstå att Veberöd är Sveriges första smarta by för landsbygdsutveckling.

Jan Malmgren på Byutveckling AB presenterar Smarta Byar.

Sedan starten som en smart by har massor hänt. I september blev Veberöd en unik by eftersom Telia satte upp master för NB-IoT, som är Telias sensornätverk. I oktober kopplade Björkhaga plantskola upp sina nyplanterade träd genom att använda sensorer som mäter markfuktighet. I november har Byutveckling varit i Kristianstad på mässan Smarta Samhället och Veberöd har också startat ett samarbete med företaget WSP, som är ett globalt företag som arbetar med samhällsutveckling och driver utveckling av digitalisering.

– Byar kan skilja sig från städer på många sätt, som i att man tänker annorlunda och att entreprenörer satsar på andra saker, menar Jan Malmgren. Om man ska utveckla hela Sverige måste man titta på både smarta städer och smarta byar. Vår flexibilitet och litenhet är vår fördel. Här kan man testa saker lätt och snabbt, och vi har redan en plattform i form av en app där vi kan diskutera saker med byborna, och det är ett forum för närdemokrati. En möjlighet är att ha projekt där vi testar offentliga funktioner snabbare och billigare än vad man kan göra på en stor plats. Veberöd är helt enkelt en testbädd och en forskarby där kommuner, företag och privatpersoner kan se vad vi tillsammans kan göra för att skapa nytta.

Smarta byar imponerar på IoT Sveriges programchef Jin Moen.

– Det är fantastiskt kul med projektet Smarta Byar. Det är mycket prat om smarta städer men Sverige har vi inte så många stora städer. Om man räknar med hela Sverige är våra sammanlagt dryga tio miljoner bara en liten stad internationellt. Därför måste vi samköra städer, byar och landsbygd och prata smarta samhällen.

Det allra senaste är Unga Smarta Byar.

I Veberöd vill man arbeta med FN:s 17 mål i Agenda 2030 och då är arbetet med unga ett självklart inslag. Så i november 2018 drog arbetet igång.

– Unga Smarta Byar har haft sitt första möte och nu siktar vi på kunna samla ihop fler intresserade.  De har bland annat diskuterat vad vi skulle kunna göra lokalt för att stoppa matsvinnet i butiker, att starta en Innovationscenter i byn, att ha lokal busstrafik och hur vi skulle kunna skapa fler mötesplatser, berättar Jan Malmgren. Länk till Skånskans artikel

Arbetet i Veberöd har lockat internationella besökare att besöka byn.

Nordiska ministerrådet

Borgmästare från Honduras

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar