Innovation management

Styrgruppen - Vad innebär innovationsarbete

November 8, 2016

Future By Lund består av ett antal partners som verkar tillsammans. Styrgruppen består av individer från dessa partners.

Genom att identifiera innovationer i gränslandet mellan akademin, kommun, näringsliv och samhället i stort , fångar Future by Lund de innovationer som inte naturligt kan drivas av en part själv. Det är just i gränslandet mellan dessa aktörer som är nyckeln till att kunna skapa förutsättningar för ett innovationsarbete. Genom att korsbefrukta teknikbranscher, tjänster, kultur och forskning kan vi föda nya idéer som kan vara fröet till innovativa lösningar i staden.

Future by Lund är inte ett projekt utan i grunden ett nytt sätt att jobba på. Detta avspeglas även i hur styrguppen arbetar.

Genom att arbeta relationsbaserat kan vi i styrgruppen bygga ett förtroende mellan aktörerna där tillit blir en viktig faktor. Det förtroende som skapas är avgörande för innovationsarbetet då detta möjliggör för idéer att enkelt färdas mellan olika led och skapa samverkan mellan olika parter och aktörer. Allt fler bolag börjar inse att det är både mer kostnadseffektivt och utvecklande att samarbeta. Att samverkan föder nya idéer är inget nytt. Men genom att samverka kring gemensamma behov och utmaningar skapas inte bara nya lösningar utan även affärsmöjligheter.

 

Styrguppen blir på detta sätt mer än bara ”styrning”. Det blir en aktiv idéverkstad för att utveckla nya lösningar.

Related videos to category:
Innovation management
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar