Moving Things & People

”Sverige är världsledande inom elvägar”

Caroline Wendt
October 22, 2018

Visste du att världens första elväg på befintligt vägnät finns i Sverige? Framtidens transporter kan mycket väl gå via elfordon som laddas i farten och Trafikverket utreder tekniken genom att satsa på flera olika projekt. Just nu tittar verket närmare på tre förslag – och ett av dem är tänkt att genomföras i Lund.

Trafikverket har redan två demonstrationsprojekt för tung trafik på elvägar – ett i Sandviken och ett utanför Arlanda. Nu undersöker verket möjligheten att få igång fler demonstrationer och studier för att öka kunskapen om elvägar. Trafikverket har låtit tre leverantörer få gå vidare till den projekteringsfas där en bygghandling ska tas fram. I den projektering som ska lämnas in i mars 2019 finns Konsortiet Västsvenska Elvägar, Gotland Gpe Circuit AB och Innovation Skåne AB i Lund. Trafikverket ser elvägen i första hand som en lösning för att lösa utsläppen från tunga transporter.

Mats Andersson, Trafikerkets projektledare för den nya upphandlingen av elvägar.

Mats Andersson, projektledare för den nya upphandlingen av elvägar, varför satsar Trafikverket på elvägar?

- Vi har ett beslut från regeringen att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 och till nollnivå 2045. Ungefär 25 procent av koldioxidutsläppen kommer från tung trafik. Vi tror att elvägar kan ge ett minskat beroende av fossila drivmedel, bidra till att minska utsläppen och bidra till ett bättre klimat. Sverige är världsledande inom elvägar - vi byggde till exempel världens första elväg i Sandviken.

- Projekten handlar om att få kunskap, fortsätter Mats Andersson. Vi köper inte elvägar utan söker kunskap så att vi kan utreda om elvägar på sikt kan vara en del av det svenska transportsystemet. Vi vill verifiera tekniken och engagera nya leverantörer men också se elvägsteknikens påverkan på infrastrukturer, omgivningen, underhåll och så vidare. Det är många aspekter som ska vägas in.

Finns det fler alternativ än elvägar?

- Det finns många sätt att minska beroendet av fossila drivmedel. Ett exempel är biobränsle gjort på skogsprodukter och ett annat är bränsleceller som tillverkar el av vätgas. Det går också att tillverkar flytande bränsle med elenergi från bland annat överproduktion av solceller och vindkraftverk. Elbilar drivna av batterier är en annan lösning. En del som man inte ska glömma är att man kan öka effektiviteten i transportsystemet, bland annat så att man kan se till att lastbilar lastas med gods i båda riktningarna. Det finns mycket att göra och elvägar är ett komplement.

Skulle man inte kunna köra godstransporterna via tåg istället?

- Till viss del kan man det, särskilt med hjälp av ny teknik som möjliggör ökad kapacitet, dvs att fler tåg kan köras på spåren, men, det räcker inte samt att det finns sträckor dit järnvägen inte når. Vi måste ha ett vägnät och här kan elvägar, på lämpliga sträckor, utgöra ett bra komplement för att minska koldioxidutsläppen. Varifrån godset kommer, vart det ska liksom typ av gods är också avgörande för vilket trafikslag som är lämpligast. Här ser vi också att fler trafikslag kan behövas för att optimera flöden och minska klimatbelastningen. Elvägar nyttjar befintliga vägar så kostnaden blir lägre än att bygga nya vägar och järnvägar.

Hur långt bort är det med en mer allmän användning av elvägar?

- Det är en praktisk fråga men för Trafikverkets del är det inte långt bort. Vi har två elvägsdemonstrationer igång och hoppas få igång ytterligare några. Redan innan de som startas i vår är färdiga och vi gör en slutrapport kommer vi också att köra en pilotanläggning med 2-3 mil elväg. Det finns några regioner som har anmält intresse och vi kommer att göra ett case som handlar om att visa alla kringfunktioner - som till exempel affärsmodeller, betallösningar och access till vägar.

Just nu finns tre förslag på nya lösningar för elvägar och i mars avgör Trafikverket vilka som får stöd för att arbeta vidare med sina förslag. Hur många kommer Trafikverket att stötta?

- Ambitionen har tidigare varit två men nu ser jag att det kan bli allt från noll till tre. Det hänger på deras kvalitéer och vad som är trovärdigt. Vi har en kravspecifikation som ska uppfyllas och sedan avgör vi om det blir noll, tre eller något däremellan.

En del av förslagen gör det möjligt att ladda inte bara tunga transporter och kollektivtrafik utan också personbilar via elvägen. Hur ser ni på att ladda även elbilar i farten?

- Det är jättebra om det går att ladda elbilar också, det finns ju betydligt fler personbilar än lastbilar. Personbilar ingår inte i vårt uppdrag utan upphandlingen handlar om tung trafik.

Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar finansieras av Trafikverket tillsammans med FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation).

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar