Creatives & Changemakers

Textildesigners roll i förändring

Caroline Wendt
March 18, 2024

En designer inom mode och textil har traditionellt skapat klädmodeller och kollektioner och formgett mönster. Kommer den rollen att ändras när EU försöker minska branschen miljöpåverkan genom lagstiftning? Fyra experter träffades när NEST-podden sändes från Future by Lunds lokaler och de förutsåg en bredare roll för designern där hållbara materialval, ökat arbete med 3D-teknik och digitala kläder är några av många nya möjligheter.

Textil- och modebranschen har uppmärksammats för sin stora miljöpåverkan och EU arbetar med nya lagkrav för att göra branschen mer hållbar. Nya direktiv och lagar förväntas implementeras löpande allt eftersom vi närmar oss 2030. En förändring som väntas är att plaggen får digitala produktpass med uppgifter om tillverkningsprocesser och återvinningsbarhet men också med uppgifter om möjligheten att reparera. Andra förändringar kan vara cirkulära affärsmodeller, nya sätt att återvinna och att en större andel av produktionen kommer att finnas i Europa. Samtidigt pågår en digitalisering av branschen och både 3D-teknik och AI påverkar. Med anledning av detta samlade xPlot experter för en diskussion.  

Debatten handlade bland annat om hur deltagarna tror att designerns roll kommer att förändras, från färg och form till att också handla om hållbarhet, digitala verktyg och återvinning.

- Framtidens designer kommer att behöva ha en övergripande förståelse, säger Ellen Hallström, möbeldesigner och Masterstudent vid industridesignprogrammet, Lunds universitet. I min roll som möbeldesigner jobbar jag som spindeln i nätet och genom att vara expert på att ta reda på saker.

Blenda Averfalk, modedesigner och grundare av SyncMode Studios, såg även hon att designern kan vara sammankopplaren som leder processen:

- Det finns många delar som jag inte kan och där jag behöver bygga nätverk med folk i andra branscher för att kunna koppla ihop och förstå. Man kan inte lära sig allt utan måste hitta andra som har kunskapen.

I framtiden kan kläderna förses med digitala produktpass med uppgifter om bland annat produktion och återvinning.

- Jag tror att ett digitalt produktpass kommer att hjälpa branschen mycket. Det är något som följer med hela vägen och kommunicerar vad det är vi har att jobba med. Det här kan hjälpa designers att välja råvara som är hållbar på riktigt, menar Edvin Bågenholm-Ruuth, doktorand i kemiteknik från Lunds universitet.

Om fler kläder produceras på plats i Europa istället för i Asien kan det också påverka designerns arbete.

- Om man plockar produktionen till Europa innebär det också att designern får en närmare kontakt med produktionen, påpekar Blenda Averfalk. Det kan vara till nytta till exempel för att få veta om jag kan lägga till en söm eller göra något annat för att få ner tygspillet.

En ny roll får medför också förändringar för utbildningssystemet.

- Jag tror att man måste hjälpa folk att förstå vad en designer gör, säger Ellen Hallström. Det går inte att fastna i att det ska vara folk som kan rita eller vill jobba med färg. Jag tror att fler som söker sig till designskolor skulle kunna vara lite ”galna” tvärvetenskapliga typer som kan hitta väldigt rätt i designrollen.

För att branschen ska bli mer hållbar lyfte flera fram att även konsumenternas beteende behöver förändras.

- Det måste till en samhällsförändring och beteendeförändring, menar Edvin Bågenholm-Ruuth. Vi måste komma tillbaka till en punkt där vi förstår värdet av kläder. Det innebär samtidigt att vi behöver designa för att kläderna ska hålla längre.

Designerns roll påverkas också av branschens digitalisering och nya möjligheter med 3D-teknik och AI.

- Jag tror att vi behöver se över hur produktutvecklingsprocessen ser ut så att vi börjar designen genom att göra plaggen i 3D, anser Blenda Averfalk. Tidigare användes 3D främst för att se över passform och detaljer. Möjligheten med digitala plagg sparar inte bara pengar utan öppnar också upp för en marknad där man kan tjäna pengar på att göra digitala plagg till försäljning.

En bransch i omställning medför också möjligheter.

- Vi ser att det finns stora möjligheter för nya typer av arbeten och idéer, menar Annelie Rådhall, affärsutvecklare på  Borås INK och programansvarig för NEST. Vi affärsutvecklare ska hjälpa till att hitta de nya idéerna, men också med att få idéskapare att ta steget. Vi kan koppla dem till företag, varumärken och producenter. Bolagen behöver kompetens som kan hjälpa dem på resan med de nya lagkraven, och vi märker att företag nu är mer villiga än någonsin att ta in kompetens och innovation utifrån.

NEST är ett initiativ för att ställa om textil- och modeindustrin. NEST är skapad av de fyra inkubatorerna Borås INK, Expression, Sting och xPlot, som med specialistområden som sträcker sig från textil till tech står redo för att stötta entreprenörer i utvecklingen från affärsidé till tillväxtbolag. I februari 2024 arrangerade xPlot och NEST en diskussion om hållbarhet inom mode och om de nya krav som ställs på framtidens design och designers, med Future by Lund som en av värdarna och med Lars Mattiasson från xPlot som moderator. Podden går att lyssna på även i efterhand, bland annat via NESTSwedens sida.

Lars Mattiassson, Blenda Averfalk, Edvin Bågenholm-Ruuth, Ellen Hallström och Annelie Rådhall under inspelningen av podden.
Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar