Digital Cities & Citizens

Tillväxtverket tar tempen på digitaliseringsprojekt

Caroline Wendt
April 21, 2017

I samband med Future by Lunds projekt inom öppna sensornätverk besökte Karin Östberg från Tillväxtverket Lund. Tillväxtverket är med i projektet som rör juridik för mindre och medelstora företag i öppna nätverk och Karin Östberg ville diskutera och följa upp det pågående projektet.

Tillväxtverket jobbar just nu med flera projekt som berör juridik och internationalisering.

‑ Vi jobbar alltid med en grupp med fem till åtta olika projekt inom ett utvecklingsområde, säger Karin Östberg. Det finns ett projekt som har vissa likheter med Future by Lunds, också det inom ett innovationsnätverk, men då i Göteborg.

Göteborgsprojektet är en kunskapsplattform för företag inom Life science. Där vill man integrera affärsjuridik tidigare i affärsutvecklingen och utveckla mallar som ska göra juridik billigare för företagen.

Karin Östberg är noggrann med att föra en dialog med och göra besök hos dem som arbetar med Tillväxtverkets stöd.

-Jag är ute för att hämta informationen och ta tempen, berättar Karin. Jag ser att allt är på rull men tar också in vad jag kan lära mig och dela med mig av till andra på myndigheten. Det är en del av arbetet med omvärldsbevakning för att kunna bättre forma lärande och kommande utlysningar.

Kunskaperna ger också möjlighet att förstå vilka projekt som passar Tillväxtverket.

-Med lite erfarenhet vet man ungefär vad som fungerar. Man får också en uppfattning om vilka organisationer som fungerar och vilken typ av miljöer som skapar resultat.

Inom området kommer större förändringar ske som kommer påverka samtliga aktörer stora som små, offentliga som företag och organisationer

Karin Östberg är van att jobba med innovativa projekt där man är lite mer tillåtande.

-Man måste ha något nytt - för organisationer, målgrupper eller marknaden - för att vara aktuell. Man måste inte alltid veta exakt vad det leder till, utan det kan innebära omtag på vägen. Avgörande är också att man vill skapa något nytt om man vill dela med sig av.

Future by Lunds projekt som rör juridik för SME (small and medium-sized enterprises) ska vara klart under våren 2018 och kopplas mot andra projekt inom digitalisering som körs tillsammans med olika partners. Projektet körs tillsammans med Ideon Innovation, RISE, Sensative, Sällberg o Co, Prima Security, The Creative Plot och kommer bjuda in fler små entreprenörsföretag att delta i arbetet.

Marknaden för IOT, öppen data och digital produkter/tjänster har en inbyggd internationell möjlighet och aspekt. Projektet har två aspekter på internationalisering och kan ske på nivåer. Som testbädd baserad på öppen data skapas möjligheter för såväl lokala, nationella som internationella entreprenörer. Här är utmaningen att bygga testbädd som är tillgänglig för SME. Det internationella kan komma till Sverige. Som företagare har din produkt och tjänst inriktning mot en internationell marknad. Här är utmaningen konkret och baserad på case.

Projektet kopplar området IOT, öppen data, testbäddar tillsammans med juridiska frågor och behovet arbeta med metoder, case, best practise och spridning för SME. Inom området kommer större förändringar ske som kommer påverka samtliga aktörer stora som små, offentliga som företag och organisationer, en ny dataskyddsförordning. Detta kommer ställa nya krav på såväl rutiner och processer som nya arbetssätt.

Läs mer om juridik och IoT här:

http://futurebylund.se/project/iot-medfor-nya-juridiska-krav

http://futurebylund.se/project/open-city-sensor-network

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar