Innovation district

Ny fas i arbetet med Lunds innovationsdistrikt

Caroline Wendt
March 27, 2023

Lund har länge varit en speciell och öppen lekplats för innovativa idéer. Många banbrytande idéer har redan fötts här. Staden präglas av kunskap, forskare, studenter, en speciell humor och en tillåtande stämning - en riktigt bra mylla för en innovationskultur! Nu har Future by Lund med partners tillsammans med Lunds kommun och Lunds universitet fått i uppdrag att katalysera och samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt för att vi tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Tillsammans blir vi starkare och mer synliga för världen.

Future by Lund har under ett par års tid tillsammans med forskare på Lunds universitet haft utbyte med internationella organisationer som samlar och bygger kunskap om innovationsdistrikt världen över. I detta arbete har också kunskap samlats in om Lund som en första bottenplatta för att förstå vilken data som är tillgänglig och hur distriktet Lund skulle kunna paketerats. Det här ger en bra erfarenhetsbas för genomförande av uppdraget. Med sig som erfarenhet har Future By Lund också sitt snart tioåriga arbete som Vinnovafinansierad Innovationsplattform i Lund. I det arbetet har man tillsammans med forskare på Lunds universitet och avdelning LU Samverkan samt Vinnova och OECD/Opsi utvecklat ”the LIEPT model” (Lund Innovation Ecosystem Portfolio Tracking model) för att kunna initiera, följa och leda utvecklingen av olika innovationsportföljer över organisatoriska och tvärdisciplinära gränser.

Det arbete med innovationsdistrikt som nu ska göras i Lund kommer att utgå från en styrgrupp, som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet. Future by Lund har fått i uppdrag att koordinera detta arbete.

Lund är redan en både nationell och internationell arena för innovativ och hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. I Lund finns två stora forskningsanläggningar kopplade till materialforskning — MAX IV-laboratoriet som redan är igång och European Spallation Source (ESS) som är under uppbyggnad. Detta är några orsaker till att Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla.

-  Lund är som en arkipelag med många starka innovationsfunktioner och delar, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd på FBL. Hade Lund inte redan varit ett starkt innovationsdistrikt tror jag inte att vi hade fått till exempel ESS. Men dessa öar kan också sammanfogas till en starkare helhet, och det är detta vi nu inom nätverket Future by Lund kommer att arbeta med. Vi ska bygga broar och mobilisera kraft gemensamt, till exempel för att tillsammans skapa starka portföljer som är investeringsbara.

- Det är viktigt att fortsätta att skapa innovationer så att vi kan lösa dagens och framtidens problem, hitta nya sätt att använda resurser och öka livskvalitén, säger Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund. Innovation bidrar till förnyelse, förbättringar och att skapa nya arbetsplatser. Men det är många faktorer som ska stämma och det gör att innovation är en komplex process som vi nu ska analysera och paketera.

För att ge en holistisk bild av ett innovationsekosystem finns flera nyckelområden att fokusera på, som kritisk massa av kunskap, idéer & portföljer, entreprenörskap & innovation, platsens kvalitéer, ledarskap samt mångfald.

Läs mer om arbetet med innovationsdistrikt i våra tidigare artiklar:

NIDD: Innovationsdistrikten ska få talangerna att frodas

Science City Lyngbys resa mot att bli ett innovationsdistrikt

Samverkan kan förbättra Lunds innovationsekosystem

Hur står det till med Lunds innovationsekosystem?

Densiteten i Lunds Innovationsdistrikt

Petter Hartman: ”Vi i Lund behöver positionera oss gemensamt”

Barcelona kopplar ihop teknik och innovation med kultur, kreativa näringar och social innovation

Intervju med James Wilson, Research Director at Orkestra in San Sebastian, i Spanien:

“Cities have an interesting role to play as a testbed for many of the innovation activities”

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar