Digital Cities & Citizens

Uppkopplade Veberöd inspiration i danskt-svenskt projekt

Caroline Wendt
February 24, 2023

‍En kall dag i februari körde bussen med ett fyrtiotal svenska och danska deltagare från bland annat företag, universitet och kommuner till Veberöd. Utanför Smarta byars lokal väntade Jan Malmgren, som sedan guidade gruppens till byns många uppkopplade lösningar – ett område där byn Veberöd ligger i framkant. Här finns sensorer som övervakar vattenkvaliteten, en app som scannar vägskador, smarta belysningsstolpar och i en digital tvilling kan Skånetrafikens bussar ses på sin väg genom byn. Besöket var inspiration för projektet InnoTech - TaskForce som ska undersöka hur digital teknik och data kan användas för att göra en grön omställning.

I projektet InnoTech Task Force samlas nitton danska och svenska partners för att diskutera hur man kan skapa en tvärregional arena – en TaskForce – som skall främja innovation inom en grön omställning, hållbara städer och landsbygd. Projektet leds av danska Gate 21 och tillsammans med den svenska parten Innovation Skåne arrangerade man den Kick-offen där bussresan ingick. I projektet är det tänkt att kommuner, regioner, akademi och företag tillsammans ska utveckla metoder och dela kunskap om lösningar där data och ny teknik står i fokus. Några sådana lösningar skulle kunna vara att optimera trafikflödet i tätorten för att skapa bättre utrymme och förutsättningar för cykling och promenader, att göra modeller av staden i 3D för att till exempel underlätta placering av solceller och att man genom digitala tvillingar av byggnader skapar en bättre skötsel av fastigheter som kan energioptimeras. Förståelsen av data skulle också kunna leda till åtgärder inom vattenområdet eller kunna öka medborgarinflytandet tillsammans med det sociala nätverket i byar.

Projektet hade kick-off i Lund i februari 2023, och då passade den danska-svenska gruppen på att göra en inspirationsbussresa till Smarta byar i Veberöd. I Veberöd i östra delen av Lunds kommun har Smarta byar som mission att undersöka vad digital teknik kan göra för ett mindre samhälle – som komplement till den smarta staden. Där arbetar Jan Malmgren med den digitala byplattformen veberod.nu för att engagera medborgare och verksamheter. Smarta byar var med i Future by Lunds SOM-projekt, och i samband med detta sattes ett LoRa-nätverk upp i byn. Genom nätverket har Smarta byar kunnat prova många olika lösningar med sensorer – som att ha koll på vattennivån i kornas vattenho, att stöldövervaka cyklar och att se så att förskolans grind är stängd. Dessutom har man i samarbete med LTH tagit fram en digital tvilling för byn. Genom denna modell skulle det också kunna vara möjligt för medborgarna och kommunen att kommunicera med varandra.

Projektdeltagarna bjöds på en resa runt byn och fick se hur Vaquita Technologies använder sensorer i bybäcken för att direktrapportera om vattenstatusen och hur man i ett annat projekt använder Univrses app för att snabbt kartlägga skador på vägar. Boston University gör en undersökning av Veberöds största vägkorsning för att kunna testa olika trafikflöden i liten skala och vid en annan korsning testas smarta belysningsstolpar som tänds då ett fordon närmar sig. Smarta byar är också med i Future by Lunds FLOW-projekt och där mäter AXIS radar bilarnas hastighet på Dörrödsvägen och i ett annat experiment syns Skånetrafikens bussar i byns 3D-modell. Dessutom kunde Jan Malmgren berätta om att beteendevetare från Halmstad kommer att forska på vad byborna vill ha och vad som får dem att må bra.

- Vi erbjuder forskare och företag en plats och en välvillig by att arbeta med. Jag upplever att byborna gärna är med, bara de känner att de får något tillbaka, som till exempel när de får testa smarta lyktstolpar, berättar Jan Malmgren. Nu undrar vi om vi också kan visa lycka och ensamhet i 3D – och det skulle ju kunna göras till exempel genom att byborna kan skicka en glad eller ledsen gubbe från olika platser.

Under besöket presenterade också Kraftringen hur det IoT-nätverk som används i Lund och Veberöd gått från projekt till fast verksamhet och lundabolagets Sensatives hur IoT-plattformen Yggio som testades i samma projekt nu finns i ett tjugotal svenska städer.

Vad tyckte då projektdeltagarna om att åka på innovationsresa till Veberöd?

Nina Hvitlock, Innovation Skåne

Så här säger Nina Hvitlock, Innovation Skåne.

- Det har varit fantastiskt att åka på innovationsresa till Veberöd. Det är en by där man experimenterar och vågar mycket. Jag är otroligt imponerad av att man lyckats engagera både unga och gamla för att hitta och prova olika digitala lösningar för att utveckla samhället. Det mest intressanta är helheten – det vill säga att man lyckats testa många olika digitala lösningar på en och samma plats. Det är häftigt att de kan mäta allt från vattenstånd och kvalitet på vatten i vattendragen och se när korna behöver vatten till att reglera belysningen och mäta hastigheten på bilar under lång tid.

Sif Enevold, Gate 21

Även Sif Enevold, Gate 21 var nöjd med besöket.

- Vi har fått möjlighet att se några konkreta lösningar och höra verksamheter berätta om vad fördelen med deras lösningar är. Samtidigt har vi fått höra från de som arbetar med Smarta byar hur tankesättet är, vilka modeller de har använt och hur de har fått i gång samarbetet med medborgarna. Det mest spännande för mig har varit att få insikt i byns 3D-modell, där vi bland annat har fått se hur man använder modellen för kommande byutveckling genom att lägga in ny bebyggelse i modellen och att man även i realtid kan se hur bussarna kör och hur trafiken utvecklas i byn.

- Samtidigt har det har också varit riktigt spännande att höra berättelsen om en hur en eldsjäl som vill göra en skillnad och som har förmåga att involvera medborgare kan skapa nya lösningar. Här kan man upptäcka vad en landsbygd behöver för att vara ett modernt samhälle.

Projektet InnoTech TaskForce

Finansiär: EU:s Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 60 %

Projektledning: Lise Søderberg, Gate 21 med stöd av Innovation Skåne och Faelleskabet for dynamisk data.

Partners: Gate 21, Innovation Skåne, Höje Taastrup, Fredriksberg, Århus, Guldborgsund, Region Sjaelland, We Build DK, Akilay, Tomelilla kommun, Ängelholms kommun, Gov Tech Midt, RUC, DTU, Zealand Academy, RISE, Högskolan Halmstad.

Projekttid, förstudie: januari – juni 2022

Huvudprojekt: 2023 – 2025

Kontakt: Lise Søderberg

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar