Digital Cities & Citizens

”Utan Future by Lund och SOM-projektet hade inte Smarta Byar funnits”

Caroline Wendt
January 29, 2021

I Future by Lunds IoT-projekt Smarta Offentliga Miljöer (SOM) är det inte enbart den smarta staden som varit testplats. I Veberöd har förutsättningarna för en smart by undersökts. Där har bland annat kornas vattenho, gatubelysning, träd och cyklar kopplats upp med sensorer. En 3D-modell av byn har skapats, och Smarta byar hoppas snart ha minst fem högskolor som vill använda Veberöd som en experimentverkstad i undervisningen. Jan Malmgren ligger bakom Smarta Byar, och han berättar hur avgörande det varit för verksamheten att vara med i SOM-projektet.

Jan Malmgren driver sedan några år Byutveckling, ett bolag som skapat en app som gett lokala företag och Veberödsbor en gemensam arena. När Jan fick höra att det skapats ett LoRa-nätverk i Lund som skulle göra det möjligt att koppla upp sensorer och läsa av dem på en digital plattform önskade han att få samma förutsättningar i Veberöd. Det tog inte lång tid innan det genom Future by Lund fanns en LoRa-gateway i en av byns master. Snart blev också Jan Malmgren och hans arbete med att se vad smart teknik kan göra för nytta i en by som Veberöd en mycket uppmärksammad del av SOM-projektet. Arbetet ledde till att bolaget Smarta Byar startades.

– Utan Future by Lund och SOM-projektet hade inte Smarta Byar funnits, konstaterar Jan Malmgren. För oss var finansieringen det absolut viktigaste, men nätverksbiten har också varit viktig. Vi är ett litet bolag och för oss har det varit en stor fördel att vi som en del av projektet har kunnat få finansiering utan att själva behöva lägga resurser på projektansökan och alltför omfattande administration. Istället har det varit viktigt med förtroende åt båda hållen. Jag tycker också att den flexibla budgeten har gett utrymme för mer kreativitet, och det syns genom att det inom SOM har gjorts mycket som faktiskt har blivit något.

Också i arbetet med nya kontakter har SOM-varit betydelsefullt.

– De samarbeten vi kan visa loggor på via vår hemsida ger förstås förtroende, menar Jan.  

Jan Malmgren i den mast som ser till att det finns ett Sakernas internet, IoT-nät, i Veberöd.

Smarta byar har gjort många IoT-tester de senaste åren. Först kopplades kornas vattenho upp. Det hade nämligen visat sig att korna i en hage ibland blev utan vatten. Genom en fuktsensor skickades larm så snart det blev ont om vatten och det ledde till en bättre ko-vardag. I ett annat delprojekt arbetade Smarta Byar tillsammans med cykeltillverkaren Degavi. Några sensorer sattes i cyklar, och om en cykel flyttades utan att ägarens mobil fanns i närheten larmades ägaren – och polisen – via en app. I appen fanns också realtidsinformation om cykelns position.

– I projektet fick vi ihop en fungerande produkt i form av en app, berättar Jan Malmgren. Det som återstår är att lösa hur man lyckas gömma antennen till sensorn, till exempel i cykelns ram eller i en ringklocka.  

Ett annat projekt var att skapa en 3D-modell av Veberöd. Smarta byar har använt drönare och med LTH:s hjälp har man lyckats sammanfoga en 3D-modell av byn. Modellen ska användas som en digital tvilling till Veberöd, och sensorer i byn ska leverera realtidsdata i modellen. Jan Malmgren tänker sig också att det ska vara möjligt för medborgarna att rapportera in fel som gropar i vägen eller trasiga lampor till kommunen via modellen, som också kan innehålla uppgifter om felet redan rapporterats och när felet ska bli avhjälpt. Ett annat tänkt användningsområde är möjlighet att gå in och se ritningar på sitt hus och sköta bygglovsärenden.

Så långt kom Smarta Byar inom ramen för SOM-projektet, men modellen kan användas till mycket mer än så.

– Sex studenter från Kristianstad högskola kommer att vara här och prova att koppla upp både mjukvara och hårdvara. De ska konstruera egna sensorer och med dem se på luftföroreningar, om någon gungar på lekplatsen och om det är brev i brevlådan. Grunden är att de ska lära sig hur man kan koppla upp IoT-mjukvara i byn för att testa och sedan se effekterna i den digitala tvillingen även när de befinner sig på högskolan. Just nu har vi knutit fyra universitet och högskolor till oss och ytterligare en är på väg in. Drömmen är att få ihop närmare tjugo stycken som kan använda vår modell i sin forskning och som också kan bidra till att utveckla modellen och skapa mer data om organismen byn genom sitt arbete.

Smarta Byar har nyligen skaffat sig en lokal mitt i Veberöd. Jan Malmgren är full av idéer – som att hitta sätt att skapa en bydrönare som är till för att hjälpa medborgarna med allt från transport av paket till säkerhet och att starta ett fab lab med laserskrivare, fräsmaskiner, broderimaskiner och 3D printrar. Just 3D-printern har Jan stora planer för. I Veberöd finns nämligen tillgång till lera. Hur blir det om man skriver ut lerprodukter i 3D-skrivaren? Kanske kan man skapa nya byggelement till hus?

En sak är i alla fall säker – Jan Malmgren kommer inte att få slut på spännande idéer. Men vad driver honom?

– Att göra något gott! Det låter kanske klichéartat men det är faktiskt sant. Om det här går runt är jag nöjd, avslutar Jan Malmgren.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och avslutades under december 2020.

Läs mer om arbetet i Veberöd:

Smarta Byar etablerar mötesplats

Liveuppdateringar om cykelstöld direkt i mobilen

Veberöd tar klivet in i den virtuella verkligheten

Korna trivs bättre med IoT

Stort intresse för den smarta byn Veberöd

Räddningstjänsten ser skadade med nya ögon

App visar stulna cyklar

Smart teknik gör succé hos Veberödskossor

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar