Innovation district

Vad får talangerna att välja Lund?

Caroline Wendt
March 21, 2024

Vad har fotbollsspelare i Malmö FF:s akademier, internationell arbetskraft som söker sig till Lund för att jobba och studenter som blir entreprenörer eller innovatörer gemensamt? Svaret är att de alla är hett eftertraktade talanger. Det sjätte evenemanget om Lund Innovation District handlade om hur Lund tar fram, behåller och lockar talang och därför fanns Niclas Carlnén, Malmö FF, Marie Löwegren, Lund universitet, Ulrika Ringdahl på SmiLe Venture Hub och Lisa Andersson från International Citizen Hub på plats för att bidra till diskussionerna.

I det gemensamma arbetet med Lund Innovation District bjuds företag, organisationer, universitet och samhälle in till ett samtal kring ett tema ungefär en gång i månaden. I mars 2024 var det dags att tala om hur Lund kan ta fram, locka och behålla talanger för att berika Lunds näringsliv. För att diskutera det där med talangattraktion på djupet hade fyra aktörer med stora erfarenheter av att jobba med talanger bjudits in till evenemanget på Ekonomihögskolan i Lund. Niclas Carlnén, vd Malmö FF, Ulrika Ringdahl, vice vd på SmiLe Venture Hub, Marie Löwegren från Lunds universitet och Lisa Andersson, International Citizens Hub Lund bidrog med kunskaper och erfarenheter om talangattraktion och diskuterade sedan ämnet tillsammans med ett sjuttiotal innovationsintresserade aktörer, företagsledare och representanter från kommun och universitet.

Niclas Carlnén berättade om Malmö FF:s arbete med talanger genom 18 akademier runt om i Skåne med cirka 1200 inskrivna elever. Föreningen startade dessa akademier med avsikten att få talangerna att prestera bättre i skolan så att de alla får gymnasiebehörighet – och det har visat sig att fotbollsklassen snittbetyg i årskurs nio är bättre än övriga klassers och att mellan 95 och 100 procent också får gymnasiebehörighet.

- Eleverna är inte nödvändigtvis smartare än andra utan presterar bättre för att det finns en motivation, menar Niclas Carlnén. Väldigt få av dem blir elitspelare men de bidar till samhället på annat sätt. Vi får möjlighet att knyta kontakt med en mängd spelare, där en del kommer tillbaka som supportrar, partners och sponsorer till föreningen.

Marie Löwegren arbetar genom Sten K Johnsons Centre for Entrepreneurship med att utbilda studenter från alla fakulteter i konsten att bli entreprenör.  

- Lunds universitet är en stor talangmagnet i sig själv. Våra nio fakulteter drar till sig talang från hela världen och här finns en potential inom en mängd områden, vilken man kan utnyttja i innovationsdistriktet. Genom entreprenörsprogrammet vill vi lära studenterna att agera på möjligheter och idéer och förvandla dessa till ett värde för andra. Utbildningen i entreprenörskap hade förra gången cirka 1200 sökande till 66 platser och de sökande var av 29 olika nationaliteter. Både i arbetet med innovationer och inom entreprenörskap är det viktigt med korsbefruktningar över ämnesgränser, det ger ett mer intressant entreprenörskap och bolag kan få förutsättningar att utvecklas på ett bättre sätt.

International Citizen Hub Lund (ICHL) är en del av Lunds kommun och startade 2015 med anledning av arbetet med rekrytering av spetskompetens till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Ett viktigt mål är att ta hand om medföljande make eller maka, för trivs inte familjen åker de ofta hem igen och det blir en misslyckad rekrytering. Nyligen har ICHL också börjat arbeta med hur Lund kan attrahera talang, och ser att Lund behöva synas mer internationellt.

- Ska vi skapa talangattraktion är det viktigt för bolagen att Lund syns, säger Lisa Andersson på ICHL. I Lund har vi ett bra innovationsdistrikt men vi måste kommunicera det bättre, till exempel att här finns ett gott samarbete med stora möjligheter.

Ulrika Ringdahl är vice vd på SmiLe Venture Hub som bland annat är en inkubator där man arbetar med att utveckla och bygga tidiga bolag inom Life Science. Life Science är ett profilområde för Lund vilket gör det till en viktig magnet för talanger. Många kommer hit för att det finns en arbetsmarknad att vara en del av.

- Vi ser ett stort behov av talanger inom Life Science-industrin, säger Ulrika Ringdahl. Företagen på SmiLe är i tidig utvecklingsfas där fokus fortfarande är mycket på forskningen. Talangbehovet kommer då från universiteten. Vi skulle dock vilja ha bättre möjligheter att få de internationella studenterna att stanna kvar, men regelverk gör att det kan vara svårt både med praktik och att studenter från länder utanför EU inte får stanna i Sverige så länge. Utmaningen inom Life Science kommer ofta i senare fas där man behöver kommersiell kompetens och också kompetens inom komplicerade regelverk. Dessa kompetenser saknas i regionen.

Nedan följer en sammanställning av observationer och idéer från panel och publik under den efterföljande debatten:

• Det finns ett behov av specialiserade talanger men också de som klarar korskopplingar. Ett exempel är att bolag som traditionellt har anställt många ingenjörer, börjat anställa även fler från humaniora, eftersom det annars kan vara svårt att fånga alla innovationernas delar.

• Under mötet diskuterades kompetensförsörjning inom STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics) och om man skulle kunna förbättra den genom att kopiera till exempel Malmö FF:s fotbollsakademi. Där är det intresset för fotboll som blir elevernas drivkraft för att klara även andra ämnen. I linje med detta skulle ett intresse inom ett område – allt från idrott och kultur till astronomi och matematik – kunna vara det man bygger på för att få eleverna mer motiverade till vissa utbildningar.

• Entreprenörskapsutbildningen är Sveriges mest eftersökta entreprenörskapsutbildning. Hur kan man öka antalet platser och få fler färdigutbildade att stanna i Sverige efter avslutad utbildning?

• Det tvärvetenskapliga kan motverkas av att universitetet är spritt över staden och de olika fakulteterna finns på olika platser.

• Även om en del internationella studenter flyttar från Lund ger det Lund kontakter och ambassadörer i världen.

• Multidisciplinära arbeten och industrisamverkan skulle kunna prioriteras bättre i meriteringssystem för forskare på universitetet.

• Ofta har vi fokus på de olika disciplinerna och aktiviteterna men glömmer mellanrumsaktiviteterna som faktiskt får allt att hålla ihop. Det kan vara en del i att nå framgång att kunna vara och verka i mellanrummet där ingen är expert eller bestämmer och där man får tillgång till annan kunskap.

• Man ska inte glömma att det finns innovationer som inte kommer från universitet och att även talangerna bakom dessa är viktiga att fånga upp i ett innovationsdistrikt.

• Internationella talanger behövs inte enbart för att vi har brist på expertis och kunskap utan också för att bidra till nya och annorlunda infallsvinklar.

• Vilken upplevelse får internationella talanger av Lund? Hur är det till exempel att vara engelskspråkig i Lunds centrum? Om alla ska känna sig hemma i Lund och i innovationsdistriktet finns mycket att göra. Internationella skolor och bostäder är viktiga men också möjligheten att lära känna svenskar och komma in i samhället.

• I framtiden skulle det kunna vara så att företag behöver etablera sig på platser dit folk vill flytta.

• Alla lundabor vet kanske inte ens vad Lund Innovation District är. Det hade varit bra om det var en väldigt attraktiv del av staden där det är intressant att vara för alla.

• Även de företag som inte klassar sig som innovativa är potentiella testbäddar för innovationer. Kan man ha dialog så att de öppnar upp för innovativa idéer?

• Flera deltagare påtalade behovet av uppdaterade regelverk vad gäller uppehållstillstånd, arbetstillstånd osv för talanger.

• Utvecklingen av ett Innovationsdistrikt kan verka som en magnet för unga talanger. Att arbeta i en innovativ och multidisciplinär miljö med många organisationer och företag skapar inte bara ett jobb idag utan möjligheter för en framtida karriär.  

Värdar för evenemanget om Lund Innovation District var denna gång Ekonomihögskolan och Lunds kommun.

Hur jobbar Lund med innovationsdistriktet? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju och utvecklingen av centrala LID

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar