Creatives & Changemakers

Vinnova satsar på hållbar omställning av textilsystemet

Caroline Wendt
October 26, 2022

Siptex hos Sysav i Malmö är världens första automatiska storskaliga textilsorteringsmaskin i sitt slag och ska utgöra en länk mellan textilinsamling och textilåtervinning. Siptex startades som ett projekt i tre steg och finansierades av Vinnova. Hösten 2022 avslutades projektet genom en konferens, och där deltog Anna Ottenhall från Vinnova. Här berättar hon om hur Vinnova arbetar för att stötta en hållbar omställning i textilbranschen, bland annat genom att se att det inte räcker med att stötta enstaka initiativ utan att man också behöver arbeta med omvandling av hela systemet.

Anna Ottenhall är handläggare inom industriell utveckling på Vinnova.

Vinnova har ju varit med och stöttat Siptex-projektet i dess tre faser. Vad tycker du är de mest intressanta resultaten från projektet?

- SIPTEX är ett fint exempel på den innovationsresa vi vill se inom programmet utmaningsdriven innovation, från att samla hela värdekedjan kring en viktig samhällsutmaning till att implementera resultaten i verkligheten. Jag tycker det är roligt att se att projektet har kommit hela vägen till att ha en fungerande automatiserad textilsorteringsanläggning trots att de har haft en del större utmaningar under resans gång, inte minst en pandemi som satte käppar i många hjul.

Vilka delar i projektet skulle du vilja se en vidareutveckling av?

- Det riktigt spännande startar nu när det gäller att ta vidare resultaten in i verkligheten och se till att få en stabil marknad för de sorterade textilierna och få till en lönsam affärsmodell.

Hur stöttar Vinnova en mer effektiv textilåtervinning och återanvändning av fibrer på andra sätt?

- Vinnova har finansierat många textilprojekt genom åren men vi ser att det inte räcker med att ha enstaka initiativ för att få till den systemomställning som behövs. Vi behöver förändringar på flera ställen i industri, i försäljning och i samhället. Det räcker inte med bara med exempelvis återvinning utan vi måste zooma ut och ha hela systemet som perspektiv. Vinnovas område Hållbar Industri satsar just nu stort på att förbereda systemdemonstratorer för ett hållbart textilsystem, jag tror att textilsortering kan få en central roll i det kommande arbetet. En systemdemonstrator pekar inte endast på behov av teknisk innovation, utan också på beteenden, kultur, regelverk, gränssnitt och marknader och hur de behöver utvecklas för att den önskade förändringen ska kunna bli verklighet.

Om man ser på textilbranschen i stort, vilka är de viktigaste utmaningarna som Vinnova fokuserar på? Hur jobbar ni för att mobilisera textilindustrin?

- Vinnova har sedan hösten 2021 jobbat med att mobilisera textilsystemet genom olika workshops där vi har identifierat olika nyckelutmaningar för att få ett mer hållbart textilsystem. Exempel på nyckelutmaningar som har identifierats i arbetet är behov av ”nya sätt att äga och använda textil”, ”effektiv och lönsam insamling och sortering” och ”design för spårbara och hållbara textilier”.  Här kan du läsa mer om Vinnovas satsning på en hållbar omställning av textilsystemet: Vinnova satsar på hållbar omställning av textilsystemet

Textilåtervinning är en komplex utmaning som behöver ett omfattande samarbete, precis som flera andra samhällsutmaningar där flera aktörer behöver samverka för att nå en lösning. Hur jobbar Vinnova för att gynna den typen av samarbeten?

- De allra flesta projekt som Vinnova finansierar är samarbetsprojekt. Vi vill gärna se att projektparter från flera delar av värdekedjan deltar i projekten och att det finns ett tydligt engagemang från de aktörer som har behov av lösningen som projekten adresserar. När det gäller våra satsningar på systemdemonstratorer så uppmuntrar vi samarbeten över branschgränser, vilket vi inte alltid ser i våra forsknings-och innovationsprojekt.

Vilka är dina drömprojekt inom textilområdet framöver?

- Jag tycker det vore roligt om Sverige än en gång kan bli en textilproducerande nation så att vi kan tillverkar våra egna hållbara textilier från skogsråvara och återvunna material. För att kunna ha en konkurrenskraftig lokal produktion i Sverige krävs det nya sätt att tillverka textiler, till exempel genom mer automatiserade produktionsprocesser. Jag tror att det finns mycket att lära av att samarbeta över branschgränser och mellan olika industrier.

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering.

Om Siptex

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar