Innovation

WIN hjälper till att förverkliga visioner i innovationskonsortier

Caroline Wendt
October 25, 2019

Under WINWIN-dagen 2019 presenterade WIN sina ambitioner att starta fler innovationskonsortier. Det handlar om att vitt skilda aktörer får arbeta tillsammans kring en angelägen fråga och aktörernas olika infallsvinklar är det som provocerar fram en stark vision. Resultatet kan vara allt från ett gemensamt lärande till en prototyp eller färdig lösning på en gemensam utmaning.

WIN utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom de tre marknadsplatserna – WIN Water, WIN Guard och WIN Energy – träffas de inblandade och diskuterar gemensamma frågeställningar. Man pratar ofta om att innovationer uppstår i skärningspunkter mellan helt olika områden och därför har WIN under de senaste två åren gjort ett gemensamt arrangemang för alla tre plattformarna. WIN lanserade där sin tanke om innovationskonsortier, ett arbetssätt som man provat tidigare men nu tydliggör WIN processen och strukturen.

– Vi tror starkt på co-creation och vet att när man har flera olika perspektiv med i processen blir resultat så mycket bättre. I WIN finns många aktörer med liknande frågeställningar och aktörerna skulle kunna organiseras i ett konsortium. Vi ser att WIN kan agera som en processledare för att ta konsortiet hela vägen från vild idé till färdig lösning. Vår visionära förmåga och kunskap – både om branscherna och om innovationsledning - gör oss lämpliga att facilitera detta. Vi har redan gjort detta vid några tillfällen och nu har vi konceptualicerat processen, säger Maria Sätherström Lantz, vd på WIN.

Ett innovationskonsortium blir ett tillfälle att djupdyka i en relevant fråga och samtidigt få andra aktörers vinkel. Ett aktuellt samarbete är kring hur man tar vara på dagvatten i ett område och renar och återanvänder det lokalt. Andra handlar om de många samarbeten som kan göras kring räddningstjänsten, både ur säkerhetsperspektiv och ur vattenperspektiv.

Under WINWIN-arrangemanget presenterades tre olika aktörer från innovationskonsortier i olika stadier.  Det var The zero Emission Firetruck - working in a WIN Guard innovation consortium där Sara Hansen från Räddningstjänst Syd berättade om de många hållbarhetsaspekter som finns i en räddningsinsats. I From idea to execution - Future City Flow Dennis Wanninger, DHI presenterades ett konsortium där man redan tagit sig till en produkt. Presenting a new innovation consortium by WIN for digitalisation in fire and rescue services är ett konsortium där man gör en förstudie för digitalisering inom Räddningstjänsten.

WIN har redan i viss utsträckning alltså arbetat med konsortier och det var då man började se att det finns vissa byggelement som kan användas systematiskt för att få till fler samarbeten.

– Innan vi startar ett konsortium har vi en workshop - Innovation Studio som är WIN:s tillvägagångssätt för att provtrycka en idé eller en utmaning genom co-creation. Tillsammans med beställaren av en WIN Innovation Studio fastställs vilken frågeställning gruppen delar, vad som är hypotesen och vilka aktörer som bör vara med, berättar Maria Sätherström Lantz. Vi behöver definiera frågeställningen tydligare och fundera över vilken marknadspotential som finns. Här bestämmer vi om vi ska gå vidare och då kan det resultera i ett innovationskonsortium.

WIN har identifierat att innovationskonsortier går i tre steg.

1.Insight. Här handlar det om att undersöka varför frågeställningen är viktig och om man har fångat den rätt. I detta skede tar man översiktligt reda på vilken annan kunskap och vilka andra aktörer som finns. Här kan man också ta fram en preliminär kravspecifikation på hur en produkt skulle kunna se ut.

2.Explore. I denna fas görs en djupare affärs- och marknadsanalys så att man kan landa i en mer detaljerad kravspecifikation för produkten. Extern expertis till exempel på det legala eller det tekniska området kan kopplas in. Här behöver man också bestämma hur man ska gå till en lösning – ska det till exempel vara en innovationstävling, ska konsortiet utveckla gemensamt eller ska det kanske vara en upphandling?

3.Apply. I det tredje skedet genomför konsortiet arbetet efter den väg man har bestämt sig för att ta och förbereder implementeringen av lösningen. Resultatet kan vara allt från en produkt, som en fossilfri släckbil med tydlig kravspecifikation, till gemensam kunskapsdelning eller fördjupad frågeställning om till exempel datadelning.

Är du nyfiken på vad du skulle kunna ha för nytta av ett innovationskonsortium?

Kontakta WIN  win@ideon.se eller se mer på respektive marknadsplats WIN Water, WIN Guard, WIN Energy

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar