Ideas & Science for Society

Satsning inom bioteknik skapar framtidens mat

March 1, 2024

Hösten 2023 lanserade Lunds universitet och Tetra Pak den gemensamma satsningen Biotech Heights. Lund har därmed fått en forskningshub där bioprocessteknik kan användas för att driva fram innovationer inom hållbara livsmedel och materialproduktion och för att utveckla nya bioprocesstekniker, som till exempel fermentering. På Kemicentrum finns högkvalitativa laboratorium och i lokalerna hos Tetra Pak finns goda möjligheter till storskalig produktion. Under hösten blev det också klart med finansiering från Vinnova till innovationsplattformen för att driva utvecklingen mot framtidens mat.

Jordens befolkning växer medan den odlingsbara jordbruksmarken är begränsad. Innovation inom alternativa livsmedelskällor kommer därmed att vara avgörande för att föda planeten på ett hållbart sätt i framtiden. Med hjälp av nya bioprocesstekniker, exempelvis fermentering, går det att utveckla hållbara ingredienser och produkter som är både godare och mer hälsosamma än de som nu finns. Nyligen startade Tetra Pak och Lunds universitet samarbetet Biotech Heights som kan spela en viktig roll genom att vara en öppen innovationsmiljö där det finns tillgång till världsledande laboratorium och utrustning för både forskning och industri. I detta delar Tetra Pak och Lunds universitet en ambition att utveckla bioprocessteknikens potential.

– Biotech Heights kommer förstås att handla om hållbara livsmedel men också om så mycket mer än mat, berättar Josefin Ahlqvist, en av projektledarna på Lunds universitet. Det blir även alla sidoströmmar från mat vilka kan användas till allt det människor behöver och som kan göra oss oberoende av fossila råvaror.

Genom Biotech Heights ska det bli möjligt för både större och mindre bolag att utveckla nya processer. Tetra Pak och Lunds universitet har båda avancerad infrastruktur som passar för ändamålet – men som kan komplettera varandra.

– På Kemicentrum finns laboratorium som passar när man startar sin forskning, och även utrustning för försök i lite större skala. Till det finns Tetra Paks infrastruktur för försök i ännu större skala, säger Emma Nordell, projektledare på Lunds universitet. För oss på universitetet gäller det att vi förpackar den infrastruktur som vi redan har genom Kemicentrums uppskalningshallar så att vi kan öppna dem för externa användare.

Det här ger stora möjligheter.

– Vi kommer snabbt att bygga väldigt mycket mer kunskap, menar Josefin Ahlqvist. Detta är en konkret variant av tanken på bioraffinaderi där vi kan skapa synergier kring råvaror, produktionssätt och teknisk utveckling. Vi kommer att kunna sätta i system att koppla ihop bolag kring livsmedelsproduktion med andra näringar och på så sätt kommer vi att tänka långsiktigt redan från början i hur vi ska kunna använda en råvara för största möjliga effektivitet.

Bioraffinaderi består av en rad processer, tekniker och lösningar som tillsammans används för att omvandla biomassa till nya, gröna och klimatvänliga produkter. Med bioteknik kan produktionen av ny och hållbar mat öka samtidigt som man utnyttjar alla biflöden fullt ut för annan produktion.

– I Lund kan vi precisionsfermentering och jobbar mycket med att utveckla det arbetet, fortsätter Josefin Ahlqvist. Fermenteringen kan innebära att livsmedelsindustrin kan använda sig av andra grödor än de kan idag. Biotech Heights blir ett väldigt speciellt kunskapscentrum med alla delar som behövs från råvara till infrastruktur och teknisk utveckling. Det kommer att bli en helt unik plats.

Biotech Heights blev också utvald som en av åtta innovationsplattformar i Sverige vilka finansieras av Vinnova för att skapa innovation på systemnivå för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. I detta ska Biotech Heights vara en innovationsplattform och facilitera väntade och oväntade samarbeten mellan organisationer från både industrin och den akademiska världen. Det kommer att handla om lösningar på både tekniska och icke-tekniska utmaningar och vara en samlingspunkt för allt det som krävs runt verksamheterna för att de ska kunna växa. Aktörer här är förutom Lunds universitet och Tetra Pak också Future by Lund.

– Vi gör en förflyttning av en bransch och det medför att ett nytt område öppnas, säger Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund. Vi kommer inte enbart fokusera på livsmedels- och materialproduktion utan också på affärsmodeller, juridik, nya marknader och konsumentundersökningar. Bolagen ingår som en del i något större och delar kunskap, information och risk.

Det blir också ett tillfälle att agera mer gemensamt så att små och stora bolag kan ingå i sammanhang inom området. Genom att verka tillsammans kommer man att kunna lyfta till exempel policyfrågor och legala aspekter, även högre upp hos beslutsfattare.

Miljön på innovationsplattformen är också tänkt som ett sätt att dela kunskaper och föda nya möjligheter.

– Det här kommer att skapa fler projekt och vi på Lunds universitet kommer att få arbeta med lösningar på fler verkliga problem från industrin och med fler samarbetsparter, berättar Emma Nordell. Vi har redan stor forskningskompetens inom detta område och med denna miljö kommer den att växa.

Närmast väntar en serie mobiliseringsmöten med alla tänkbara aktörer – som livsmedelsföretag, beslutsfattare, företag med utrustning och konsumentorganisationer.

Redan nu går det bra att kontakta Emma och Josefin om man är intresserad av att vara med.

Josefin Ahlqvist

Emma Nordell

Innovationsplattformen Biotech Heights som projekt

Finansiär: Vinnova

Finansiering: 3,5 mkr.

Projekttid: 18 månader

Partners: Lunds universitet, Future by Lund, Tetra Pak

Projektledare: Emma Nordell

Läs mer:

Biotech Heights webbplats

Pressmeddelande från Tetra Pak och Lunds universitet

Vinnovas stöd till innovationsplattformar

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson

Peter.Kisch@futurebylund.se

Finansieras av
Fler projekt