Future by Lunds 24 höjdare

12: ”Summan i samarbetet är större än de enskilda delarna”

Caroline Wendt
November 26, 2020

Tolfte luckan i Future by Lund julkalender handlar om samarbete. Varför väljer en samarbetspartner att vara med i Future by Lund och vad har partnern för nytta av det? Under våren 2020 genomförde Future by Lunds följeforskare Emily Wise intervjuer med femton av Future by Lunds partners. En partner som varit med länge är Birgitta Persson på Point of Value. ”Att vara med i Future by Lund ger inblick i ett sätt att tänka tillsammans för en hel stad”, säger hon.

Emily Wises intervjuer av Future by Lunds partners ledde till en sammanfattning av observationer och insikter. Slutsatsen var att många samarbetspartners ser stora fördelar med Future by Lund och det mellanrumsarbete som alla tillsammans utför. Birgitta Persson på Point of Value har funnits med i samarbetet i fyra-fem år och kom med när teamet för Future by Lund testade Point of Values värderingsverktyg för individer och team.

– Det är vårt syfte att jobba med organisationer och plattformar som har som idé att stötta andras utveckling. Därför var det naturligt för oss att gå med i samarbetet Future by Lund. Future by Lund är ett samarbete där man ser vad man kan göra tillsammans och där summan är större än de enskilda delarna, menar Birgitta Persson.

De intervjuade i undersökningen har fått berätta vad de ser för effekter av sin medverkan i Future by Lund. Svaren handlar om att det har gett nya kunskaper, perspektiv, kontakter, samarbetspartners och operativa samarbeten. Det rör sig också om att ha fått en bättre förståelse för kommunen/staden och att de också har getts möjligheter att bidra, till exempel genom att implementera och skala upp idéer samt att utveckla produkter.

– För oss har det inneburit flera saker, säger Birgitta Persson. Det har gett en ökad förståelse för andra företag och organisationer. Det ger också inblick i ett sätt att tänka tillsammans för en hel stad eller region. Future by Lund gör det enklare att tänka sektorövergripande och gör att man ser möjligheter. Dessutom har det gett oss nya kontakter och uppdrag.

Under en partnerträff i början av 2020 observerade Birgitta Persson att något viktigt hade hänt.

– Jag var med på ett möte på Medicon Village lite innan pandemin startade då deltagarna istället för att prata om hur gör vi i olika projekt pratade utifrån hur vi kan samverka och om vad som krävs för att vi ska kunna göra det. När man ser att folk plötsligt tar initiativ och börjar göra saker utan att det går genom den koordinerande mitten är det en mycket intressant förflyttning. Nu vet vi vad vi kan åstadkomma tillsammans. På ett nationellt plan tror jag att man har observerat att det här har hänt inom Future by Lund. De ser nog att Future by Lund har ett sätt att arbeta som fungerar och som har en dynamik.

Är du nyfiken på att läsa sammanställningen av vad femton av våra samarbetspartner tyckte?

Länk till artikel

Länk till Emily Wises arbete.

På bilden: Bobby Forshell och Birgitta Persson på Point of Value.

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar