Future by Lunds 24 höjdare

14: Stort innovationsintresse hos fastighetsägare

Caroline Wendt
November 26, 2020

I Lucka fjorton i vår julkalender finns arbetet med att bygga in klimatsmarta och hållbara lösningar i fastigheter vilket pågår på många håll i Lund. Fastighetsägare arbetar medvetet med att lyfta fram innovationer som kan göra nytta för både de som ska vistas i lokalerna och för att öka hållbarheten. Några av många exempel är Medicon Village, Lunds Kommunala Fastighetsbolags nybyggda Xplorion och Brunnshögsprojektet som ordnat event där innovationsbolag och byggbranschen sammanförs.

Medicon Village är en fastighetsaktör som ofta plockar in nya lösningar i sina fastigheter – gärna från bolag med lokal anknytning. På områdets finns världens första anläggning av E.ONs energiinnovation ectogrid och i nybyggda fastigheten The Spark finns ventilation från Lindinvent och ljus från BrainLit – och båda dessa innovativa företag har sin bas i Lund. Dessutom medverkar Medicon Village i ett samarbete som undersöker nya lösningar för att ta hand om dagvatten i området.

– På Medicon Village delar våra medlemmar såväl kompetens som lokaler säger Erik Jagesten, vd för Medicon Village Fastighet. Delningsekonomi är ett hållbart sätt att nyttja resurserna, och det gynnar dessutom bolagen och får dem att växa snabbare. Vi vill växla upp Medicon Village innovationsmiljö. Genom smarta testbäddar får vi bättre lösningar för vår egen miljö och skapar nya ingångar för våra medlemmar. Vi hjälper också Lund och regionen att utvecklas och växa på ett nyskapande och hållbart sätt.

I början av november togs också det första spadtaget till ett p-hus som Lunds Kommunala Parkeringsbolag bygger i anslutning till Medicon Village. I huset kommer 650 p-platser att finnas, 60 av dem erbjuder laddning för eldrivna fordon. Taket kommer att vara täckt av en solcellsanläggning som försörjer huset med el och fastigheten utrustas med batterier för att lagra solenergin för dagar då solen inte skiner. LKP har liknande projekt i p-huset Svane och mobilitetshuset Aurora på Brunnshög.

Lunds kommunala fastighetsbolag LKF har byggt Xplorion, ett boende med fokus på klimatsmarta lösningar för vardagen. Här ingår exempelvis en elbil- och elcykelpool i hyran så att hyresgästen slipper äga sina transportmedel. Elen köps direkt från solcellerna som finns på taket, vattnet värms av MAX IV, och lägenheterna har öppen planlösning så att man genom möblering kan bygga om sin stora två till en fyra. Xplorion har blivit utsett till årets Klimatsmarta Boende av Sveriges Allmännytta.

Ett annat sätt exempel på hur man kan få med innovationer i nybyggda fastigheter är hur man arbetar i Lunds kommuns Brunnshögsprojektet. Området byggs med ambitionen att området ska vara längst fram när det gäller användningen av nya hållbara lösningar och under hösten arrangerades ett digitalt event där innovationsbolag fick berätta om sina idéer för byggbolagen. Byggbolag och arkitektkontor gavs möjligheten att lyssna till presentationer från tio innovationsbolags i ett digitalt arrangemang.

– Intresset överträffade våra förväntningar och det visade att det finns ett sug efter innovationer, säger Eva Rydén Dalman, projektchef för Brunnshög.

Flera av Lunds innovationsaktörer var inblandade i eventet. Cleantech Scandinavia hade levererat ett grundmaterial med femtio innovationsbolag och var samordnare för eventet. Ola Hansson, projektledare på Win Water, och Per Garvell, businesscoach på Ideon Innovation, modererade och Peter Kisch och Mikael Edelstam från Future by Lund utgjorde en expertpanel. Arrangemanget sändes från Medicon Villages byggnad The Spark.

Läs mer om innovationer i Lundafastigheter

Innovationsbolag fick pitcha för Brunnshögsbyggare

Samarbetet på The Spark började redan i byggprocessen

Foto av Xplorion: Foto Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall/LKF

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar