Future by Lunds 24 höjdare

15: Följeforskaren fångar Future by Lunds effekter

Caroline Wendt
November 26, 2020

Dags för femtonde luckan - där vi faktiskt hittar Future by Lunds arbete och hur det ska mätas. Future by Lund startar, leder och medverkar i många projekt. En viktig del av verksamheten består av matchmaking så att de som behöver hjälp med en idé sammankopplas med de som kan föra idén framåt. Känslan är att arbetet ger mycket goda resultat – men hur kan man visa det? Just nu genomför Future by Lunds följeforskare Emily Wise en effektmätning som bland annat visar att en årlig basfinansiering på 4 miljoner har gett 40-60 miljoner om året i spinoff-projekt.

In English

Future by Lund startades 2014 och under åren har många projekt genomförts inom några centrala temaområden. Huvudinriktningen har hela tiden varit arbete med innovationer för ett hållbart och smart samhälle. Nuvarande fokusområden är Digital Cities & Citizens, Creatives & Changemakers, Future Living & Spaces, Moving Things & People och Ideas for Society.

Följeforskaren Emily Wise arbetar på Lunds Universitet och är expert på klusterinitiativ och innovationsplattformar. Nu börjar hon kartläggningen av Future by Lunds innovationsaktiviteter med fokusområdena Moving Things & People och Digital Cities & Citizens. Metoden är baserad på ”skiktmodellen” – som är ett rapporteringssätt som används i Vinnovas Vinnväxtinitiativ och fångar dynamik och de ”ripple effects” som initiativen bidrar till.

– Future by Lund mäter redan effekter på olika sätt, som till exempel genom att ha koll på antalet projekt, antal partners i samverkansprojekt och omsättningen i projekt. Det jag lägger till i effektmätningen är en bild av utvecklingen över tid genom applicering av skiktmodellen (som är ett rapporteringsarbetssätt som används inom Vinnovas Vinnväxt-program), berättar Emily Wise. Utöver att rapportera in basfinansiering som plattformen får, rapporterar man till exempel också omsättningen i de projekt som de ursprungliga projektet katalyserar. Future by Lund har en basfinansiering på 4 miljoner om året och en uppskattning visar att det mobiliserar cirka 40-60 miljoner kronor per år i spinoff-projekt, säger Emily Wise

Skiktmodellen är delad i fyra skikt. Första skiktet är det stöd (eller basfinansiering) som kommer direkt till innovationsplattformen. Andra skiktet består av projektfinansiering till projekt som Future by Lund antingen leder eller medverkar i. Tredje skiktet är projektfinansiering som går till partners i projekt där Future by Lund inte är med. Detta kallas spinoffprojekt. Fjärde skiktet är de kvalitativa händelserna i systemet som är tecken på att förändring sker i riktning mot den hållbara staden. Det kan vara en ökning av antalet anställda, nya investeringsströmmar, ny infrastruktur och en ökning av uppmärksamhet – som till exempel när elvägen som hade besök av en minister under hösten.

– Jag gör en bakåtriktad undersökning av utvecklingen av mobilitet och digitalisering inom Future by Lund, berättar Emily Wise. Jag ser hur utvecklingen i skikten ser ut över tid och gör en uppskattning baserad på historier. Det går att visa pengaströmmar in till området, att se hur det blir allt fler aktörer över tid och sedan kan jag docka till händelser som till exempel nyanställda och andra tecken på förändring

En viktig orsak till att Future by Lund gör en effektmätning är att det har efterfrågats av plattformens samarbetspartners. Målet är att visa ett utkast på områdena mobilitet och digitalisering till årets slut.

– En kontinuerlig journalföring över tid gör det lättare att visa på de olika värden som Future by Lund levererar eller bidrar till, menar Emily Wise. Det är ett sätt att visa vad detta ger och varför det är bra att ha personer som fångar idéer och mäklar mellan personer och matchar dem med varandra. Det är inte alltid idéscouting leder till saker men här gör det faktiskt oftast det, och vissa gånger blir det faktiskt jättestort!

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar