Julkalender med sensorer

2: Korna trivs bättre med IoT

Caroline Wendt
December 2, 2019

‍Det är inte enbart människor i en stad som kan ha nytta av sensorer – även för kor i en hage i utkanten av Veberöd kan ny teknik ha stor betydelse. Det visar det försök som Smarta Byar har gjort med sensorer som larmar om vattnet tar slut i kornas vattenho – och på köpet har det gett nya kunskaper om kornas vattenvanor.

Upptakten till projektet med kornas vattenho i Veberöd var en händelse en midsommarafton för några år sedan. Sent på natten fick kornas ägare ett samtal att korna rymt genom stängslet, och det var bara att avbryta midsommarfesten och ge sig ut på åkern och jaga kor. Orsaken visade sig vara att pumpen till vattenhon gått sönder och de törstiga korna hade rymt i jakt på vatten.

Året efter hade Smarta byar gjort kornas vattenho till ett IoT-projekt, och i karet fanns sensorer på olika nivåer för att känna av om där finns vatten eller inte. Och konstigt nog var det just på midsommarafton ett år efter förra rymningen som larmet gick igen. Det visar sig vara pumpens batteri som tagit slut. En timme senare var pumpen åter igång och felet hann åtgärdas innan korna blev allt för törstiga.

Projektet visar vilka otroliga fördelar modern teknik kan medföra. Utan nivåsensorer hade det kunnat ta lång innan felet hade upptäckts och reparerats, vilket hade medfört lidande för korna.

Mätningar fortsätter och har dessutom gett nya kunskaper som projektdeltagarna inte väntade från början. Smarta byar har nämligen två nivåer på sensorerna, en som ligger 5 cm under ytan på vattenhon och en som ligger 10 cm från botten. Det visade sig att det lätt går några hundra liter på en gång när korna kommer för att dricka – och den gröna grafen i diagram 1 visar att det går massor av vatten som sedan oftast snabbt automatiskt fylls på med vattenpumpen. I diagrammet kan man också se ett riktigt larm – det är när den ljusblå linjen går upp på 200 kPa. Det betyder att karet tömts under nivån för den undre sensorn och att det sedan inte fyllt på något vatten. Då skickas larm via notis i en app och bonden får meddelande via sms. Diagram 2 visar hur många larm som kom under en vecka – i det här fallet två stycken. En lärande och törstsläckande statistik!

Kornas vattenho ingår i Future by Lunds SOM-projekt som är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. I projektet har Smarta byar och Future by Lund arbetat med Sensefarm, Sensative och kornas ägare Anna Kristoffersson. Hela projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar