Julkalender med sensorer

23: I elskåpen i centrala Lund testas innovativ teknik

Caroline Wendt
December 17, 2019

Påkörd, överhettad eller smygöppnad? Ett tjugotal elskåp i Lund kan numera rapportera sin aktuella status. Det är startskottet för en utökad digitalisering av stadens elnät.

Genom att Kraftringen bygger upp ett nät för kommunikation av sensordata och förser infrastrukturen med sensorer blir stadens funktioner både bättre kontrollerade och effektivare underhållna. Just Bluetooth mesh-tekniken har - vad Kraftringen känner till - inte prövats på detta sätt innan, vilket innebär att Lund är först i världen!

Sedan i september år 2019 är 18 av kabelskåpen på och runt Mårtenstorget i Lund försedda med trådlösa sensorer, små puckar som ska känna av förändringar och signalera dessa. Via den trådlösa tekniken Bluetooth, som också är installerad i skåpen, ska sensorerna kunna skicka information om ett skåp till exempel blir överhettat och på så sätt tala om att något är fel eller om det finns risk för personfara. Det ger en ökad kontroll på skåpens status utan att behöva besöka dem på plats.

Informationsinsamlingen går till som så, att den trådlösa sensorn vaknar upp, mäter temperaturen i kabelskåpet, skickar vidare informationen och somnar igen tills den ska mäta temperaturen nästa gång. Denna ”low power”-funktion gör att sensorn kan ha en batteritid på uppåt tio år. Informationen skickas vidare till den Bluetoothnod som också sitter i skåpet. Tillsammans blir alla skåpens noder ett mesh-nät. Bluetooth mesh-tekniken innebär att informationen skickas vidare mellan noderna i skåpen till en central nod, som är försedd med Narrowband IoT-teknik (NB-IoT) - en teknik med längre räckvidd än Bluetooth. Därifrån skickas informationen vidare till en Internet of Things-plattform (IoT) där den kan bearbetas, analyseras och presenteras.

Aktuella temperaturer i elskåpen i centrala Lund kan du se här.

Bluetooth mesh-nätet utgör ett sensornätverk som nu används för att samla in information från sensorer i kabelskåpen, men det kan också användas för att samla in data från andra sensorer i området. Arbete pågår med att även koppla upp sensorer på parkeringsplatser och elbilsladdare på och runt Mårtenstorget.

Nätet har utvecklats och testas nu som en del i Smarta Offentliga Miljöer (SOM), ett projekt som drivs av Lunds kommun/Future by Lund med syfte att bland annat använda uppkopplade sensorer för att bidra till nytta i offentliga miljöer. I arbetet samverkar Kraftringen med u-blox, MiThings, ABB, Sensative, Mobile Heights, Future by Lund, T-kartor och We Consulting.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar