Future by Lunds 24 höjdare

24: The more the merrier, nytt rekord med 106 samarbetspartners!

Katarina Scott
December 2, 2020

På julafton döljs förstås det allra finaste i julkalenderluckan. I lagarbetet Future by Lund har det i år ingått hela 106 partners, vilket är otroligt värdefullt. Nya tankesätt föds ofta i kontakten mellan människor med olika kompetenser och därmed kan man säga att förutsättningarna för att innovationer uppstår inom vårt samarbete aldrig har varit så bra som nu. I dag tackar vi därför alla våra partners för ett fantastiskt arbete och passar på att önska både er och alla andra en riktigt god jul!

I år slår vi alltså nytt rekord med antalet partners som är inskrivna i projekt eller koncept. Sammanlagt är 106 olika organisationer och företag formellt knutna till oss. Utöver det finns det många fler som vi interagerar med – inte minst Lunds Kommuns förvaltningar men också olika bolag och organisationer. Följande är de som officiellt finns med som inskrivna på något sätt:

Alla våra partners: ABB, Advokatbyrå Vinci, AFRY, Akademiska Hus, Alfa Laval, Ambasada-Romania, Apparkingspot, Axis, Borås innovationsplattform, Byutveckling Veberöd, Castellum Briggen, Creative Industri-Kosice, Citysamverkan, Scandinavian CleanTech Group, Degavi, DeviceRadio, divM, dLaboratory, Drive Sweden, DTU Science Park, Ehrvervsakademin, Elonroad, E.ON, Ericsson, ESS, European Culture Foundation-Amsterdam, European Space Association, FM technology, Fredriksbergs Kommun, Giffoni Experience-Italy, Giffoni Innovation Hub-Italy, Göteborgs innovationsplattform, Hablaenarte-Spain, Helsingsborgshem, HFAB, HiQ, Hövding, Ica Fastigheter, Ideon Innovation, Ideon, IKDC, Innovation Skåne, Intive, IOT Sverige, iTunnan, IUC, Kaapeli-Finland, KAMen Nordic AB, Kiruna innovationsplattform, Kraftringen, Kungsleden, Köpenhamns Stad, Leijre Kommun, LKF, LKP, Lunds Handelsförening, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Lyngby Science Park, Lyngby Taarbeck Kommun, Malmö stad, Malmö Universitet, Medicon Village, Mejeriet, Midroc, Miljöteknik, miThings, Mobile Heights, Nyföretagarcentrum, OCCDEC, Point of Value Nordic, Protrol, Region  Skåne, Ri.se, RISE, Roskilde Kommun, Roskilde Universitet, Rymdstyrelsen, Schneider Electric, Science Village, Sensative, Sensefarm, Siemens, Skanska, Slagelse kommun, Smile, Social Innovation Lab Sant Boi de Llobregat, Sony Mobile, Stenkrossen, Stockholms Innovationsplattform, Subtopia, Telia, Tengboms, Thrädgård Advokatbyrå, TimeLab, T-kartor, Trans Europé Halles, Trivector, u-blox, Umeå innovationsplattform, University of Antwerp, Uppsala innovationsplattform, Venture Lab, Whilborgs, Winning Innovation och Vinnova.

Vad betyder det då att vara formellt knuten till Future by Lund? Ett sätt är att ingå i något av de projekt som finns kopplade till olika initiativ exempelvis från Vinnova, Interreg, Creative Europe, regionalt, lokalt eller riktade uppdrag som exempelvis Lundasupport. Ett annat är genom att ansluta sig via Future by Lunds Memorandum of Understanding (MoU) med målsättningen att delta i samarbete kring innovation och utveckling av partnerskap, resursdelning, kunskap, koncept och affärsmodeller med fokus på smarta kreativa hållbara städer och byar. MOU har utvecklats tillsammans med våra olika partners för att fånga in arbetet kring utmaningar som vi inte klarar själva men som vi kan klara bättre genom att arbeta tillsammans.

Innovationsplattformen Future by Lund riktar sig till offentlig förvaltning, företag och organisationer som ser utmaningar och möjligheter kopplade till stadens gemensamma utmaningar och som har ambition att öka sin innovationsförmåga genom samskapande med andra.

Målsättningen är att genom partnerskapet erbjuda möjligheter till att stärka organisationer, företag och samhälle i att utveckla nya tjänster, produkter och lärande med lokal, regional, nationell och internationell relevans. Utgångspunkten för arbetet är de utvecklingsintentioner och investeringsaktiviteter som parterna har.

Tillsammans bidrar vi med resurser på olika sätt för att initiera utvecklingsaktiviteter inom området smarta hållbara städer och byar - det kan vara genom tid, personal eller konsulttid, kompetens och nätverk, medfinansiering till projektansökningar, interna projekt, investeringar eller teknik som kan användas i till exempel testbäddar. Det kan också vara genom event- och kommunikationsresurser, kunskap, forskning och utbildning eller liknande.

Tillsammans kan vi bara bli bättre och starkare. Få mer gjort!

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar