Future Living & Spaces

Brunnshögs bästa sidor i nytt showroom

Caroline Wendt
December 5, 2019

‍Lunds kommun, Kraftringen, LKP, LKF och Lunds renhållningsverk är alla delaktiga i utvecklingen av Brunnshög och samarbetar för att leverera innovativa lösningar som väcker intresse. Därför öppnar man ett showroom tillsammans. "Vi har mycket bra i Lund men vi når inte alltid ut med det", säger Malin Friis på Kraftringen. "Det här blir ett bra sätt att berätta."

Lokalen finns på Odarslövsvägen 20 i södra delen av det centrala Brunnshögsområdet, precis intill den plats där Brunnshögstorget ska ligga om några år. Nu byggs det för fullt i området och intill växer både gator, hus och fjärrvärmenät fram.

Det gemensamma visningsrummet ligger i några av de flyttbara moduler som Skanska tidigare använde till spårvägsprojektet. Lokalen rymmer cirka 50 besökare. Än så länge är det mest möblerna som är på plats och inredningen har till stor del återvunnits från andra verksamheter i kommunen.

– Det ska bli ett ställe där vi kan arrangera möten och ta emot bokade besöksgrupper, berättar Malin Friis, Strategisk Key Account Manager på Kraftringen. Innan den fysiska modellen är klar kan vi visa området genom en bild på golvet. Det ska bli ”hands-on” med modeller som visar hur det ska se ut och vilken teknik som används.

Gruppen kommer att göra en gemensam film om Brunnshög. Även en hel del av det andra materialet kommer att vara digitalt och visas via projektorer.

Malin Friis på Kraftringen.

Den sammanhållande länken för hela konceptet är Lunds kommuns Brunnshögsprojekt.  

– Brunnshög kommer att vara en hållbar och attraktiv stadsdel där många kommer att visa och utveckla nyheter, säger Malin Friis. Hela området blir en testbädd för hållbar teknik.

Nere på södra Brunnhög togs våren 2019 första spadtaget till Xplorion, LKF:s ”mest innovativa projekt någonsin”, ett bostadshus med tydligt hållbarhetsperspektiv. Redan i byggprocessen står hållbarheten i fokus och boendet ska göra det lättare för hyresgästerna att dela saker och att välja hållbara transporter.

De flesta hus på området kommer att vara kopplade till Kraftringens lågtempererade fjärrvärmenät. Forskningsanläggningarna MAX IV och med tiden även ESS kommer att ge överskottsvärme in i systemet så att det täcker hela Brunnhögs behov av värme och mer därtill.

– Vårt lågtempererade fjärrvärmenät kommer att vara 6,5 kilometer långt och är faktiskt redan nu världens största i sitt slag, berättar Malin Friis. Brunnshög blir en spännande stadsdel som är helt självförsörjande på energi och det blir också ett överskott som skickas ut på det vanliga fjärrvärmenätet. En del av värmen kommer också att användas för att värma gångstråk, torg och spårvagnshållplatser.

Lunds Renhållningsverk visar en modell av det sopsugssystem som de beräknar att ta i drift på Brunnshög under 2020. I systemet kommer man att kunna sortera i olika fraktioner som sedan transporteras via ett rörsystem till en sopsorteringscentral. På så vis slipper de boende sopbilar i området.

Lunds kommunala parkerings AB ska bygga två mobilitetshus på Brunnshög. Dessa parkeringshus kommer att innehålla hållbara lösningar som laddplatser för bilar, men det kommer också att finnas verksamhet som kan kopplas till mobilitet, till exempel cykelreparatörer. Ramperna in till parkeringen värms av det lågtempererade värmenätet och på så vis kommer man aldrig att behöva snöröja.

Showroom Brunnshög har redan haft sina första gäster och inom en månad räknar man med att en större del av utställningen ska vara på plats.

Fotograf, bilden av Brunnshög: Perry Nordeng

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar