Creatives & Changemakers

Föreläsningsserie med erfarenheter från innovationsplattformar

Caroline Wendt
September 4, 2023

För tio år sedan startade Vinnova innovationsplattformar i några svenska städer – Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Stockholm och med tiden också Umeå för att möta behoven av innovation och samarbeten kring smarta hållbara städer. Nu har det blivit dags att sammanfatta plattformarnas arbete. Därför gör forskningsinstitutet Rise en digital turné där sju forskare delar med sig av lärdomar och erfarenheter från 10-års följeforskning av innovationsplattformar i Sverige.

Innovationsarbetet i de sex städerna är ett spännande koncept med både utmaningar och möjligheter, och på de olika platserna har man hittat olika lösningar. Under de digitala föreläsningarna delar sju forskare med sig av lärdomar och erfarenheter.

Turnén inleds med en översiktlig introduktion för att sedan vid de följande turnéstoppen dyka ner i innovationsarbete i offentlig sektor från olika perspektiv. Turnén kommer att genomföras som frukost- eller lunchmöten på 45 minuter med 25 minuters presentation och 15 minuters frågestund. Den primära målgruppen är kommuner men även andra offentliga aktörer är välkomna. Magnus Johansson från Rise kommer att hålla i den översiktliga introduktionen den 6 september.

En av innovationsplattformarna är Future by Lund (FBL). FBL:s följeforskare Emily Wise kommer att presentera Stadens systemagenter den 13 september. Emily Wise arbetar som forskare vid CIRCLE och senior strateg vid LU Samverkan. Emily har en PhD i innovationspolitik (om rollen av intermediärer i innovationsprocesser), och fortsätter att arbeta med frågor rörande governance/styrning (inklusiv utvärdering) av innovations ekosystem och samverkansinitiativ.

- Min presentation kommer att handla om Future by Lunds resa som innovationsplattform – hur FBL har riggat och utvecklat arbetssätt att mobilisera många aktörer i Lunds ekosystem att agera tillsammans tvärs över aktörssektorer och branscher för att lösa samhällsutmaningar, säger Emily Wise.  

Future by Lund är den enda i detta sammanhang som drivit ett aktivt innovationsarbete i mellanrummet mellan kommun, akademi, organisationer och näringsliv.

- Future by Lunds funktion som systemintermediär, som en aktör mellan olika organisationer, har bidragit till både nya lösningar och ett starkare innovationsekosystem. Plattformen har blivit en viktig sammankopplande yta där många aktörer (inklusive kommunen, universitet, organisationer samt stora och små företag, även start-ups,) kan kliva in och utveckla saker tillsammans. FBL:s roll som förändringsagent för systemet har stärkt Lunds innovationsekosystem och Future by Lund fortsätter nu att få nya uppdrag (till exempel Lund Innovation District) för att vidareutveckla Lund, berättar Emily Wise.

Turnéplan:

06 sep 2023, 08:00-08:45, 10-års följeforskning, Magnus Johansson

13 sep 2023, 08:00-08:45, Stadens systemagenter, Emily Wise

19 sep 2023, 08:00-08:45, Den inre lärandeprocessen – hur bli innovativ i en offentlig organisation?  

Chelsey Jo Huisman

26 sep 2023 12:00-12:45, Mellanrummets osynliga händer, Heiti Ernits

04 okt 2023, 08:00-08:45, Experiment som planeringsstrategi, Erica Eneqvist

09 okt 2023, 08:00-08:45, Innovation som översättning, Magnus Johansson

18 okt 2023, 08:00-08:45, Att förvalta förändring, Christian Jensen och Jessica Algehed

Presentationerna är kostnadsfria och anmälan sker genom att man ansluter sig till Teams-mötet. Se mes på Ri.se.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar