Digital Cities & Citizens

Framtidens boende med digital teknik

Caroline Wendt
June 5, 2019

När Lund bygger en helt ny stadsdel på Brunnshög skapas också framtidens bostäder. Därför bjöd Lunds kommuns digitaliseringschef Åsa Melvanius in några fastighetsägare till diskussioner om hur en gemensam digital plattform skulle kunna se ut. "Jag hoppas att vi kan integrera digitala tjänster som gör att vi som människor kommer närmare varandra", säger hon.

Lunds kommun hade en workshop tillsammans med representanter från Midroc, Veidekke, ICA Fastigheter, LKF och Future by Lund kring en gemensam digital plattform på Brunnshög. En plattform kan ge möjlighet att styra ett smart hem men kan också ge en enklare vardag med mobilitetslösningar och leveranser av varor till hemmen. Några fördelar skulle kunna vara att de boende, organisationer och företag tillsammans utvecklar ett tryggare område med minskad klimatpåverkan och ökat medborgarinflytande.

Vi frågade Åsa Melvanius, Lunds kommuns digitaliseringschef, varför det är bra med en digital plattform och varför det är viktigt att samordna mellan de olika aktörerna.

– Jag tror att en digital plattform skulle kunna vara en viktig nyckel i att skapa en känsla av samhörighet i ett nybyggt område som Brunnshög, säger Åsa Melvanius. Idag finns det tendenser till att olika aktörer vill låsa in sina kunder i egna plattformar, därför är det otroligt roligt att vi är så många som vill samverka.

Åsa Melvanius, Lunds kommuns digitaliseringschef och Anders Trana, Future by Lund.

Vad skulle en sådan gemensam plattform kunna innehålla för funktioner?

– Jag ser gärna att en plattform innehåller funktioner både för det smarta hemmet, för tjänster och service i närområdet och för sociala funktioner som kan bidra till inkludering, demokrati eller ett cirkulärt samhälle. Dock är vi väldigt tidigt i processen så ännu kan vi inte säga var vi kommer att hamna.

Hur tror du att en digital plattform kan förändra vardagen för de som kommer att bo på Brunnshög?

– Digitala gränssnitt till hemmet är något jag tror att man kan räkna med inom en snar framtid och inom vissa områden är de redan här. Det som jag hoppas på är att vi kan gå utanför den praktiska ”driften” av boendet och integrera tjänster som gör att vi som människor kommer närmare varandra. Det är då vi kan förändra vardagen på riktigt.

Vilka fördelar skulle det innebära för andra aktörer - som fastighetsägare, föreningar, företag och för kommunen?

– Att vi tillsammans har en väg till användarna och kan skapa synergier genom att samverka.

Vad är nästa steg för att skapa plattformen?

– Nästa steg är att ytterligare konkretisera funktioner vi vill prioritera och samarbeta kring, att börja titta på tekniska lösningar och att hitta en hållbar finansiell modell.

ICA Fastigheter är en av fastighetsägarna som var med på workshopen – läs intervjun med Jonas Stenberg, digitalfastighetsutvecklare på ICA Fastigheter.

Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF och Fredrik Johansson, chef för fastighetsförvaltning på ICA Fastigheter, diskuterar nödvändiga ingredienser i en gemensam digital plattform på Brunnshög.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar