Digital Cities & Citizens

Internationell uppmärksamhet för SOM

Caroline Wendt
September 26, 2018

SOM-projektet var med på den internationella ITS-kongressen i Köpenhamn både i utställningen och genom presentation från den nordiska paviljongen scen. Trivector ställde ut i monter medan Future by Lunds Anders Trana, Trivectors Lennart Persson och Sasa Farkas på Apparkingspot var med och diskuterade framtidens transportsystem i Skåne.

I SOM-projektets monter fanns bilder som visar delresultat från insamlandet av cykeldata i Lund. En karta visar vilka vägar cyklisterna i projektet valt genom Lund, en visar ”hotspots” – det vill säga de platser där lundacyklisterna markerat att de känner sig otrygga - och ett diagram presenterar vilka transportslag personerna i projektet väljer. Deltagarna i projektet har cyklat 18899 kilometer mellan 1 och 13 september – cirka 21,7 procent av den totala transportsträckan på drygt 87000 mil. Det intressanta för deltagarna i den internationella transportkonferensen var förstås inte att förstå hur folk i Lund cyklar – det var snarare att se nya möjligheter för undersökningar av cykelvanor.

- De som kommer hit tycker att det är intressant att man kommer åt den data, som annars kan vara dold för stadsplanerare, med en enkel app, säger Jonas Åström från Trivector.

- Undersökningen är användbar för kommuner genom att man kan se var folk faktiskt rör sig och genom att man kan se de platser där cyklisterna känner sig otrygga, berättar hans kollega Hannes Englesson.

I montern kunde besökarna också följa med på en cykelfärd genom Lunds gator och se en film där Anna Clark från Trivector berättar om cykelprojektet.

Anna Clark på Trivector berättar om cykelprojektet via en film.

En annan intressant del av projektet är att utvärdera hur rekrytering har fungerat. Många av deltagarna värvades via sociala medier. Intresserade cyklister anmälde sig också genom att projektet blev omtalat i press och radio. Någon av alla de som cyklar kommer också att vinna en cykelhjälm från Hövding, vilket kan ha påverkat folk att delta.

På Nordic pavilions scen hölls programpunkten ”Driving future transportation from Skåne” med Christer Mårtensson från Invest in Skåne som moderator. Sasa Farkas och ApParkingspot avslöjade hur han med sensorers hjälp kan hålla reda på var det finns lediga p-platser. En app kan berätta för bilisterna var platserna finns och på så vis sparar bilisternas tid samtidigt som utsläppen från bilar minskar. Dessutom ger systemet en möjlighet för privatpersoner att hyra ut sin p-plats när de inte använder den.

- Om vi sätter AI att ta hand om uppgifterna om de lediga p-platserna kan de hyra ut sig själva utan att någon människa jobbar med det, säger Sasa Farkas, som samarbetar med Lunds parkeringsbolag LKP i Future by Lunds SOM-projekt.

Överst: Användandet av cykelvägarna i Lund visades genom en karta. Sara Farkas och Anders Trana medverkade i ett seminarium om framtidens transporter. Nedre bilderna: Emeli Adell på Trivector leder cykelprojektet. Hennes kollega Lennart Persson berättade om resultaten på ITS-kongressen.

Anders Trana är projektledare i SOM och fick chansen att presentera hur offentliga miljöer kan bli smartare med sensorers hjälp. De första fyra delprojekten - cykeldata, kritisk infrastruktur, stadsodling och övervakade soptunnor - är långt komna och snart börjar en ny runda med projekt. Lennart Persson från Trivector berättade specifikt om hur cykelprojektet kan förändra sättet att göra cykelundersökningar.

Dessutom medverkade Patrik Andersson från Axis och talade om hur kameror kan hjälpa staden att arbeta smartare runt trafikflöden. Rörliga bilder gör att man kan reagera snabbt på till exempel trafikolyckor, på bilar som står där de inte borde finnas eller på brand eller farligt gods i vägtunnlar. Emil Dautovic från Malmöföretaget Mapillary var med för att beskriva hur allmänheten kan vara med och leverera in bilder till deras system och på så vis skapa bättre bilder av vägar och vägskyltar.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar