Innovation district

Kommande samtal om Lund Innovation District

Caroline Wendt
January 16, 2024

I Lund pågår ett strategiskt arbete med att utveckla stadens innovationsdistrikt. En del i arbetet är att genomföra öppna diskussioner kring utvalda teman, som till exempel om stora bolag med R&D-verksamhet i Lund, om lab och testbäddar och kring planer som gjorts för utvecklingen av området. Intresset från Lunds olika intressenter har varit mycket stort. Under 2024 är ambitionen att fortsätta med samtal om ett nytt temaområde i månaden, som till exempel kring talangattraktion, om innovationsportföljer och om innovationsdistriktets internationella nätverk. Nu kan du skriva upp dig för att få kommande inbjudningar!

I Lund finns science parks som Medicon Village, Ideon och Science Village, ett högt rankat universitet, MAX IV och ESS, en kommun som arbetar med klimatneutralitet och många både små och stora företag. Här finns djup specialisering och det är en utmärkt grund för arbetet med Lunds innovationsdistrikt, där aktörer i olika konstellationer kommer att arbeta med att hitta både korskopplingar mellan olika verksamheter och för att fylla ut de eventuella luckor som kan finnas för att innovationsekosystemet ska fungera så bra som möjligt. Arbetet görs för att hitta lösningar på samtidens stora utmaningar i ett dynamiskt samhälle där man tar vara på närheten och möjligheten till samverkan mellan olika kunskapstäta verksamheter.

- Sedan våren 2023 har vi arbetat med att på olika sätt samla data om Lunds som innovationsdistrikt och med att mobilisera intressenterna, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Future by Lund. Detta kommer vi att fortsätta med under 2024 och därefter göra en gemensam implementering där alla gör det de är bäst på för att vi ska få gemensam kraft av allas arbete mot ett innovationsdistrikt. Syftet är att Lund ska bli ett internationellt etablerat innovationsdistrikt, erkänt som en plats där unik utveckling sker och dit internationella aktörer och individer söker sig samt varifrån idéer och människor kopplas upp internationellt.

Våren 2024 inleddes med en ”Nytårskur”, som Medicon Village Innovation stod som värd för och som Pia Kinhult var moderator för. Ett av ämnena för dagen var att redovisa resultaten av drygt 500 intervjuer som gjorts av Future by Lund tillsammans med Parlametric. I mars hölls ett evenemang som handlade om talangattraktion på Ekonomihögskolan, även detta samtal modererat av Pia Kinhult.

Så här ser den preliminära planen för kommande evenemang under 2024 ut:

17/6 The need for Innovation Hubs in Lund ID

International community building and networking

Human rights Design city and existential sustainability as a profile of Lund ID

Actions to develop Lund Innovation District and achieve "Global impact within walking distance"

Samtalen kommer att genomföras i samarbete med talare, debattörer och partners och därför kan det bli ändringar i programmet efter hand.

När detaljerna kring respektive evenemangen blir klara går det bra att anmäla till asa.grunning@futurebylund.se. Du kan också redan nu skriva upp dig för att få utskick med inbjudan via info@futurebylund.se

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

Stort intresse för arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

Kreativa ytor i Lund ger unika möjligheter

Paketering, finansiering och kritisk massa viktiga komponenter i Lund Innovation District

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju och utvecklingen av centrala LID

Vad krävs för att ta Lund Innovation District till nästa nivå?

Vi måste bli bättre på att paketera och synliggöra innovationsdistriktet”

Undersökningen av Lund Innovation District – 10 intressanta resultat

En inkluderade innovationsmiljö en fördel att utveckla för Lund Innovation District

Samverkan, mötesplatser och nätverk utvecklar Lund Innovation District

11 mars 2024 Talangattraktion

16 april Innovationspolitik

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar