Innovation district

Kreativa ytor i Lund ger unika möjligheter

Caroline Wendt
December 11, 2023

‍Testbäddar, inkubatorer, forskningslabb, maker spaces – alla är de exempel på infrastruktur som kan passa för innovation. I Lund finns närmare femtio sådana kreativa och ofta djupt specialiserade platser. Många av dem är välkända både i Lund och internationellt, men ibland kanske bara för en mindre grupp människor. I Lund Innovation District ger de unika möjligheter för forskare, entreprenörer och företag att testa och omdefiniera sina idéer. Under Lund EU Days deltog representanter för Humanistlaboratoriet, DARKLab, SmiLe Incubator AB, Biotech Heights och Lund NanoLab i en paneldebatt om vad Lund Innovation District är och kan vara.

I Lund finns många specialiserade infrastrukturer och kompetenser som inom sina områden är så framstående att de faktiskt lockar människor från andra delar av världen att komma och arbeta i Lund. Det här är förstås en mycket viktig del i det som Lund Innovation District kan erbjuda. Under EU Days Lund 2023 deltog fem sådana aktörer, alla med anknytning till Lunds universitet - Frida Splendido, från Humanistlaboratoriet, Nicolò Dell'Unto, från DARKLab (Laboratoriet för Digital Arkeologi), Ebba Fåhraeus, SmiLe Incubator AB, Ola Wallberg kemiteknik och Biotech Heights/Lunds universitet och Anders Mikkelsen, NanoLund och Lund NanoLab.

Peter Kisch, Future by Lund,  Frida Splendido, från Humanistlaboratoriet, Nicolò Dell'Unto, från DARKLab (Laboratoriet för Digital Arkeologi), Ebba Fåhraeus, SmiLe Incubator AB, Ola Wallberg kemiteknik och Biotech Heights/Lunds universitet och Anders Mikkelsen, NanoLund och Lund NanoLab.

Diskussionerna rörde bland annat ekosystemet i Lund, där det för många är universitetet och företagen som är det drivande, men som också innefattar många andra aktörer, allt från ansamlingen av serieentreprenörer till investerare. SmiLe Incubator AB är en icke-vinstdrivande företagsinkubator specialiserad på life science och för inkubatorn är alla dessa delar av ekosystemet viktiga. Inkubatorn är en plats där entreprenörer och forskare kommersialiserar sina innovationer inom life science och där de kan få hjälp av olika experter. SmiLe Incubator AB har tillgång till ett fullskaligt lab i Astra Zenecas gamla lokaler och har dels kvar äldre infrastruktur, dels ny utrustning som passar bland annat inom livsmedelsteknologi.

- Vi har cirka fyrtio nationaliteter i inkubatorn, berättar Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator AB. Många kommer för att göra sin doktorsavhandling eller postdoc på Lunds universitet men stannar sedan för att levnadsförhållandena är bra. Här finns också ett supportsystem och aktörer kring detta som gör att de stannar. Jag hoppas att några av de världsledande forskare som attraheras av ESS och MAX IV också startar företag och stannar i Lund, och där kan vi på SmiLe spela en roll för forskare inom till exempel life science och livsmedel.

En annan verksamhet är Humanistlaboratoriet som årligen cirka 500 användare från hela universitetet. På labbet finns avancerade instrument som används för vitt skilda studier av sådant som kan relateras till mänskligt beteende eller någon form av kommunikationsbeteende. Tidigare under Lund EU Days hölls också ett panelsamtal med några av Lunds stora bolag, där man framhöll hur viktigt det är att se till att det finns fler ingenjörer att anställa. Detta knöt Frida Splendido, biträdande chef på Humanistlaboratoriet, an till.

- Vi behöver inte bara ingenjörer i Lund utan också människor som effektivt kan kommunicera saker, som vet hur språk fungerar och hur man får ut det man vill berätta. Just nu arbetar en av våra användare med syntolkning för att se hur myndigheterna ska arbeta för att kommunicera så att man når hela befolkningen. När nya tekniker börjar användas, som Chat GPT, behöver vi också språkteknologisk expertis och den humanistiska synvinkeln på det som skapas.

En del av universitet som Humanistlaboratoriet samarbetar med är DARKLab (The Lund University Digital Archaeology Laboratory). (Länk till artikel om samarbetet.) Detta är en forskningsinfrastruktur med fokus på utveckling av projekt som syftar till att kartlägga och analysera arkeologiska platser med hjälp av 3D-kombinerad teknik. Arkeologerna arbetar bland annat med drönare, robotar, sensorer och deras arbete lämnar avtryck inte enbart inom arkeologin utan också i andra delar av både forskningsvärlden och samhället. DarkLab har redan flera intressanta och ibland förvånande samarbeten.

- Man skulle kunna tro att arkeologernas interaktionsyta är ganska liten, men så är det inte, menar Nicolò Dell'Unto, chef för LU Darklab. Vi har utvecklat arkeologiska undersökningsmetoder baserade på laserteknik och AI-system, vilka också gör stor nytta för andra, till exempel inom skogsindustrin. Vi har också tittat mycket på hur vi kan göra vår data tillgänglig för andra så att våra 3D-bibliotek kan användas av till exempel museer, konstnärer och programutvecklare. Vi samarbetar också med polisen genom att definiera teknik och metoder som kan användas för att återskapa miljön så att den faktiskt kan undersökas i efterhand.

Ola Wallberg, är professor i kemiteknik och delaktig i utvecklingen av nystartade Biotech Heights.

- För några veckor sedan lanserades Biotech Heights, som är ett samarbete mellan Tetra Pak och Lunds universitet, för att ta in så många företag som möjligt för att skapa en i innovationshub som fokuserar på att skala bioteknik och livsmedelsprocesser. Vi har existerande samarbeten med många företag redan men genom Biotech Heights vill vi erbjuda en ännu bättre access till våra infrastrukturer. Biotech Heights blir en väg in och ut från universitetet och genom denna nya yta kommer vi att bli bättre på att erbjuda bra service till forskare och industri.

NanoLund har utrustning för mikro- och nanofabrikation. Exempel på sådant som kan göras här är framtidens halvledarkomponenter för förnybara energikällor, kraftelektronik och energisnåla datorer. På NanoLund finns akademiska användare, studenter som kommer och lär sig utrustningen men också små och stora bolag som kommer till labbet för att skapa nya strukturer. Anders Mikkelsen, chef för NanoLund på Lunds universitet, talade om hur viktigt ekosystemet i Lund är för Lund NanoLab.

- Vi bygger just nu ett nytt nanolab i närheten av MAX IV och ESS i Science Village för att finnas på plats där. För industri och investeringspartners är det viktigt att de kan se en gruppering av infrastruktur som har nära samarbeten. På så vis kan de plocka en hel linje av aktiviteter och sätta ihop dem. Vi vill skapa en hub med ett erbjudande som gör att företag utifrån vill komma till Lund. Det är viktigt att vi i Lund kan profilera oss på ett sätt så att resten av världen kan förstå vad vi är bra på. Jag hoppas att arbetet med Lund innovation District kan hjälpa oss att definiera de stora paraplyfrågorna så att vi kan visa för andra varför det är bra att komma till Lund och jobba med oss.

De fem infrastrukturerna står för djup specialisering – samtidigt framhölls ofta hur viktigt det är att skapa fler korsande samarbeten. Kombinationsmöjligheterna för detta är många, som till exempel att det som tas fram på nanolab i något skede behöver interagera med människor, och där kan Humanistlaboratoriets specialkunskaper vara en möjlighet. En annan intressant synpunkt var att det i en innovationsprocess är viktigt att fundera mer över när man tar in användare för att testa till exempel mjukvara – för det kan bli helt olika resultat om man börjar med användarens behov än om man tar in användaren i slutfasen för att testa en nästan färdig produkt.

Under paneldiskussionen framfördes många tänkvärda synpunkter och idéer som kommer att tas med i det pågående arbetet med Lund Innovation District. Under 2024 kommer arbetet fortsätta med fler evenemang och arbetsgrupper.

EU Days Lund 2023 arrangerades av Lunds kommun, Lunds universitet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund i samarbete med ett flertal medarrangörer.

Läs mer om arbetet med Lund Innovation district

Lund Innovation District

Stort intresse för arbetet med Lund Innovation District

Paketering, finansiering och kritisk massa viktiga komponenter i Lund Innovation District

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar