Innovation district

Lund visade upp klimatarbete i Barcelona

Caroline Wendt
November 20, 2023

Smart City Expo World Congress i Barcelona arrangerades i början av november och Lund var förstås på plats. Bland många andra deltog bolag som Kraftringen, Alfa Laval och Cleantech Scandinavia, politiker och representanter för avdelningen för Hållbar Tillväxt på Lunds kommun och Peter Kisch, Charlotte Lorentz Hjorth och Pia Kinhult från Future by Lund (samt från Lunds universitet och ESS). På agendan fanns klimatneutral stad, fjärrvärmelösningar och innovationsdistrikt, men också innovationer inom livsmedel, textil och KKN-näringar.

En viktig beståndsdel i Lunds deltagande i Smart City Expo World Congress i Barcelona är att Lund är en av hundra Net Zero Cities i Europa. Även Malmö och Helsingborg är med bland de hundra städerna.

- Vi har tre Net Zero Cities i Skåne och det är förstås viktigt för dem att vara med i den här internationella kontexten, menar Charlotte Lorentz Hjorth, LU samverkan och vd Future by Lund. Att vara en klimatneutral stad är inget man gör lokalt för sig själv utan det är ett internationellt engagemang. En annan reflektion är att det är intressant med en mässa med ett stadstema, eftersom det blir en möjlighet för experter inom olika områden att träffa experter från andra delar av den smarta staden. Det här blir ett gränsöverskridande nätverkande inom områden som alla rör en stads omställning.

Mässan har cirka 25 000 besökare, över 1 000 utställare samt mer än 800 deltagande städer från 140 länder.

- Vad det gäller klimatsmarta städer betyder Lunds deltagande att staden sätts på kartan, samtidigt som man knyter kontakter inom nya områden och får möjlighet att omvärldsbevaka, säger Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund.

Lunds kommun representerades av bland andra oppositionsråd Philip Sandberg, Markus Paulsson, projektledare CoAction Lund, Juliet Leonett, projektledare Klimatneutrala Lund 2030 och kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren.

Lund hade två viktiga aktiviteter som klimatneutral stad. Dels talade Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren under programpunkten Tomorrow Building - Innovation in the Race Towards Net-Zero, dels höll Alfa Laval, Kraftringen och Lunds kommun i en workshop om fjärrvärme. Många bostäder i Europa behöver annan uppvärmning än via gas och fjärrvärme kan vara den lösning man väljer. Under workshopen deltog städer från både Tyskland och Nederländerna.

- Lund har kunskap om hur man planerar och bygger fjärrvärmesystem och det har skett i ett nära samarbete mellan kommun och andra aktörer i Lund, berättar Peter Kisch. Det finns en stor potential inom området i Europa och nu kommer de nederländska städerna att besöka Lund för att se arbetet på plats.

Städerna Lund och Barcelona har sedan några år tillbaka haft kontakter på temat innovationsdistrikt. Barcelona är en föregångare inom området och har under en längre tid arbetat med att utveckla innovationsdistriktet 22@.

- Barcelona har systematiserat och professionaliserat sitt arbete och skapat en tydligt paketerad modell, menar Charlotte Lorentz Hjorth. I Barcelona ser jag att det finns ett engagemang, man kopplar ihop sig och många gränsöverskridande samarbeten föds. Samtidigt kräver ett innovationsdistrikt en uppkoppling till andra städer så att det går att bli del av stora partnerskap och få del av de stora innovationsstöden från EU – och det har Barcelona lyckats mycket väl med.

Barcelonas framgångar på området har inspirerat Lund och gjorde också att representanter från de båda städerna möttes i samband med mässan.

- Det hade varit intressant att försöka importera och kopiera Barcelonas arbetsmetoder till Lund tycker Peter Kisch. Vi ser att Barcelona arbetar annorlunda än vi gör när de utvecklar sin stad. Vi inspireras av att de i stället för att börja med planläggning letar de upp slutaktörer och kopplar ihop dem kring en specifik tematik eller en specifik geografi. De identifierar vilka som är de intressanta aktörerna - det kan till exempel vara allt från universitet och techbolag till inkubatorer och social housing. När sedan aktörerna är samlade går de in i sin stadsbyggnadsprocess. Man kan säga att det från första början inte startar som ett stadsplaneringsprojekt utan snarare ett förhandlingsprojekt. För att tillföra nytt innehåll tänker de både på vilka människor som kommer att vara där i framtiden men också vilka som redan lever och verkar där.

I Barcelona har staden och alla dess aktörer skapat en modell för hur man samarbetar, vilket är en effektiv grund vid alla nya förhandlingar.

- När man väl är överens om en grundmodell kan aktörerna koncentrera sig på att bidra kring den. Det gör det lättare att lägga energi och fokus på konstruktiva förhandlingar där alla arbetar för det kollektiva uppdraget och tar ansvaret för helheten, menar Charlotte Lorentz Hjorth.

Samtidigt som smart citymässan pågick också en livsmedelsmässa vilken främst lockade som en möjlighet att skanna av innovativa lösningar inom livsmedelssektorn.

- Det intressantaste för mig var att se hur designers var engagerade också i formgivningen och upplevelsen av livsmedel, berättar Charlotte Lorentz Hjorth. När vi arbetar med framtidens mat i Lund kommer det att vara viktigt att också fundera kring hur produkterna ska designas och konsumeras. För mig visade detta på att när hållbarhet, innovation och design korsas kan det ge intressanta lösningar för till exempel livsmedelsbranschen.

I somras var Charlotte Lorentz Hjorth en av talarna då Spaniens ordförandeskap inom EU inleddes. Då presenterade hon det stora europeiska projektet ekip som handlar om policyer inom kreativa och kulturella näringar. Under det senaste besöket fortsatte diskussionerna om en uppföljning av Spaniens strategiförslag för KKN-området. Dessutom genomfördes möten med företag för framtida samarbeten, till exempel inom textil-området.

Läs mer

Om fjärrvärmen på Brunnshög

Ekip lanserades i Barcelona

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar