Digital Cities & Citizens

Nya utmaningar för SOM-projektet

Caroline Wendt
December 6, 2018

Det börjar bli dags att starta nya delprojekt inom SOM. Under vintern öppnas en eller två nya utmaningar i Lund och Malmö, men det är ännu oklart vilka det blir. De förslag som finns gäller allt från vägavspärrningar till säkert dricksvatten.

De fyra första delprojekten inom SOM-projektet avslutas snart och det börjar bli dags att fundera på hur projektet ska fortsätta.

– Just nu pågår arbetet med att planera för hur vi ska ta nästa steg efter de fyra spåren, säger projektledare Anders Trana. Under vintern kommer vi att starta ett eller två nya delprojekt.

Hur gör ni för att välja utmaningar?

Lunds kommun och Malmö stad samlar tillsammans in faktiska behov i städerna och sedan gör vi en short list med saker som vi vill göra. Det kan antingen vara förslag som våra projektpartners vill göra eller så får vi frågor från förvaltningarna som har ett behov. Det är fortfarande möjligt att kontakta oss om man har idéer. Sedan får vi packa ihop ett projekt utifrån det. Det är viktigt att det finns ett faktiskt behov och att vi hittar möjlighet till intressanta och innovativa lösningar. När vi sedan bestämt oss adresserar vi hela projektkonsortiet för att matcha utmaningar. Därefter väljer vi och förvaltningarna vilka aktörer som ska vara med.

SOM-projektet är ett agilt projekt där både utmaningar och samarbetspartners tillkommer efter hand. Är det en styrka för projektet?

– Absolut! Vi började med femton aktiva partners och nu är vi trettio. Det är inte säkert att det blir fler i framtiden, för det är inte antalet partners som räknas utan att vi ska få bra resultat genom att vara flexibla. Jag anser att man inte kan driva innovationsprojekt om man låser vad man ska leverera och med vilka partners man ska göra det. Binder man sig till att enbart arbeta med vid vissa partners är det lätt att bli fast med de lösningar som de har med sig in från början.

Vilka nya delprojekt diskuterar ni just nu?

– Vi har inte spikat något. Ett möjligt projekt är att vi diskuterat med serviceförvaltningarna i både Lund och Malmö om att hålla koll på olika prylar. Malmö är intresserade av att ha sensorer på de hinder som de sätter ut i trafiken och de hinder som används för att stoppa folk från att köra på andra. Sensorerna ska reagera om dessa hinder välter eller blir flyttade. I Lund skulle det kunna vara prylar som används på entreprenad. Vi tittar också på hur vi skulle kunna använda sensorer för att hålla koll på dricksvattnets kvalitet. För oss gäller det sedan att hitta smidiga lösningar som inte redan görs. En idé som det troligen inte blir något av är smart belysning, eftersom vi inte hittade något behov hos förvaltningarna.

Om ett företag skulle vilja vara med i SOM-projektet – hur ska de då göra?

– Vi vill gärna ha kontakt med företag med spännande idéer som passar för SOM-projektet. Det går bra att kontakta mig via e-post, Anders.Trana@lund.se.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar