Sustainability

Samarbete lyfter cleantech i Lund

Caroline Wendt
February 28, 2019

Det är viktigt att ta fram innovationer inom grön energi och miljöteknik – men också väsentligt att snabbt få ut lösningarna på marknaden. I slutet av 2018 startade Cleantech Scandinavia i Lund och Greentown labs i Boston ett samarbete som kan effektivisera lanseringen av nya produkter och lösningar inom hållbarhet. Nu etableras samarbetet ytterligare genom att Boston besöker Lund.

I slutet av 2018 kom den spännande nyheten att lundabolaget Cleantech Scandinavia inlett ett samarbete med Greentown labs i Boston. Greentown labs är den största och mest framgångsrika inkubatorn inom cleantech i Nordamerika. Tanken är att man genom samarbetet ska stärka arbetet med innovationer och det ekonomiska utbytet mellan regionerna. Båda organisationerna kommer att hjälpa entreprenörer in på marknaden och stötta dem när de vill ta sina idéer till andra sidan Atlanten. Precis som Boston kan vara en möjlighet för de nordiska företagen när de vill nå USA kan Lund vara en plattform för de nordamerikanska bolagen när de vill nå Europa. Båda organisationerna kan ge uppstartsbolagen kontakter med investerarnätverk, olika experter, universitet och andra intressenter.

I mitten av mars förstärks samarbetet ytterligare, då Greentown labs och universitetet MIT kommer till Lund och deltar i eventet ”Swedish-American Innovation Collaboration Platform”. Syftet är att skapa en plattform för innovationssamarbete mellan Lund och Boston med fokus på grön energi, avancerade material och Life Science. Mötet kommer att vara ett tillfälle att skapa nya relationer, initiera partnerskap och att ytterligare föra samman Bostons och Lunds ekosystem.

– Vi hoppas få igång en process i hur jag tar ska lotsa över bolag från Norden till Boston, samtidigt som vi förbereder oss för att ta emot bolag från Boston, säger Magnus Agerström, vd på Cleantech Scandinavia. Greentown labs vill nu bjuda in nordiska bolag att komma dit och vara med i acceleratorn och vi arbetar för att plocka fram bolag som kan passa. Bolagen i Boston är väldigt intresserade av Europa och Norden eftersom vi många gånger ligger långt fram. Sedan har vi även vänt på detta och vill utveckla något liknande i Lund. Då skulle Lund kunna vara plattformen som hjälper dem ut i Europa.

Magnus Agerström och Peter Kisch från Future by Lund reste i höstas för att studera Bostons ekosystem för innovationer och blev imponerade över hur en god samarbetskultur snabbt kan skapa nya och framgångsrika företag.

– Vi pratar om samverkan och samarbete i Lund – men i Boston samarbetar man verkligen, tycker Magnus Agerström. Om vi önskar skapa mer samarbeten i Lund kan det vara bra att se på Boston och inspireras. Jag är väldigt imponerad av Greentown labs, som har en avundsvärd miljö och skapat en enorm energi genom att sammanföra många cleantechbolag.

– Ett exempel är att universitetet MIT i Boston har en förkärlek att anställa professorer som varit ute i det privata näringslivet, säger Peter Kisch, Future by Lund. Det här är en orsak till att de i Boston är duktiga på att plocka det bästa av flera världar och därigenom få saker att hända. Det här lyckas vi sällan med i Sverige, där lösningen ofta hamnar mellan lådorna.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar