Creatives & Changemakers

Samarbete gör unga i Lund till entreprenörer

Caroline Wendt
October 4, 2022

Det började med femton feriepraktikplatser för tio år sedan. I somras var 164 unga anmälda till Sommarlovsentreprenörer i Lund. Under tre veckor får unga en praktiklön från Lunds kommun för att arbeta med en egen affärsidé tillsammans med kompetenta coacher. De senaste åren har samarbetet också utökats så att till exempel Ideon Science Park, Medicon Village och Kulturmejeriet medverkar. Det gemensamma målet är att utveckla förmågor hos de unga så att de efter sommarjobbet har lärt sig något helt nytt eller användbart för sin framtid.

Varje sommar sedan cirka tio är tillbaka arrangerar Lunds kommun sommarlovsentreprenörer för att ge unga möjlighet både till feriepraktik och till att utvecklas. Arbetet organiseras bland annat av näringslivsutvecklare Jimmy Sok.

- De unga får utveckla viktiga förmågor som kommer från att arbeta med entreprenörskap, säger Jimmy Sok. Ofta kommer de unga till oss som ett blankt blad och går ut och säger att ”jag visste inte att jag hade detta i mig”. Det är resan för individen som vi vill lyfta. Många går sedan kanske inte vidare med att starta företag, med de har utvecklat värdefulla kompetenser som gör att de kan bli företagsamma på andra sätt. Några säger att de har lärt sig mer på tre veckor än på tre år i skolan.

När Jimmy Sok började arbeta på Future by Lund 2018 hade han själv hand om utbildning och coachning av de femton unga som fick sommarpraktikplatser. Arbetet har sedan starten genomförts av Future by Lund och Näringslivsavdelningen och från 2015 med stöd av Socialförvaltningen och Kultur-och fritidsförvaltningen. De första åren var antalet deltagare cirka 15 per sommar och till årets arrangemang var 164 unga anmälda. Den stora ökningen skedde i samband med pandemin genom ett åtgärdspaket. Det innebar att redan sommaren 2020 skapades 63 platser och därefter fanns det drygt 160 platser att tillgå.

För att kunna öka antalet platser har det inte bara behövts finansiellt stöd, utan samtidigt har samverkan med andra förvaltningar utökats och aktörer som Kulturmejeriet, Ideon Science Park, Venture Lab och Medicon Village är med och stöttar med lokaler och kompetens i juryarbete och som inspiratörer.

- Vi arbetar i ett större sammanhang när vi alla hjälps åt för att lyfta unga, menar Jimmy Sok. Vi kan nu gemensamt stärka ungdomar mer än vad man kan göra i ett isolerat program.

Redan 2019 gjorde Ideon Science Park entré genom att erbjuda sommarlovsaktörerna coachning, pitchträning och även lokaler. Sedan dess har engagemanget bara ökat.

- Det är en sådan glädje att se ungdomarna växa i sitt entreprenörskap. Att utmana dem i sin egen kreativitet. Många har en idé men vågar kanske inte alltid ta fram den. Det är så viktigt att få ungdomarna att tro på sig själva, sin förmåga och att ge dem trygghet i att de skapar sin egen framtid. Jag känner hopp om framtiden när jag möter dessa ungdomar, säger Lotta Wessfeldt på Ideon Science Park.

Jimmy Sok på Lunds kommun.

Sommaren 2022 startades en Life Science hub på Medicon Village område. Där arbetade en grupp unga med sina projekt.

- För oss på Medicon Village är det en självklarhet att bidra till att unga får möjlighet att utforska sitt entreprenörskap. Lund är som bekant idéernas stad, men för att idéerna ska bli till produkter och tjänster i framtiden behöver nästa generations företagare se att det finns både stöd och inspiration att hämta från innovationssystemet i Lund, säger Petter Hartman, VD för Medicon Village Innovation.

Ungdomarna var under 2022 uppdelade på åtta olika mötesplatser/hubbar i Lund, alla med sin egen inriktning eller sin röda tråd. En av dem var Mejeriet, där det gick att utveckla kulturella idéer, som till exempel inom grafisk design och musik. Det finns också ett samarbete med ComUng där de som ville arbeta med socialt entreprenörskap kunde skapa till exempel event som danstävlingar. Unga kunde dock arbeta med en bred palett av idéer oavsett vilken mötesplats de var på.

Sommaren 2022 var också första gången det var möjligt att ha en storträff med alla deltagare från de olika hubbarna tillsammans med sommarlovsentreprenörer från Trelleborg och Kävlinge. De unga kunde utbyta erfarenheter, träna på att pitcha och ta del av inspirerande föreläsningar från bland annat Ali Eftekhari som grundade Big Slap-festivalen och som är uppväxt i Lund.

Som ett nästa steg arbetar Jimmy Sok med att Kultur- och fritidsförvaltningen ska ta hand om det operativa ansvaret för Sommarlovsentreprenörerna. För Jimmys del kommer det i framtiden mer att handla om att ta en strategisk roll för att utveckla programmet. Drömmen är en helårsverksamhet med en särskild plattform för unga entreprenörer i Lund.

- Jag kommer bland annat att arbeta med hur stödsystemet kan jobba med programmet, hur programmet kan kopplas till näringslivsavdelningens arbete och hur vi kan samverka med skolan.

Jimmy Sok har själv en bakgrund som entreprenör. Som student startade han 2016 ”Hemmlis” som hyrde ut begagnade möbler till studenter. Företaget fick då ett socialt innovationsstöd från Lunds kommun.

- Den resan har betytt mycket för mig och det var också vägen in till arbetet jag har idag tack vare Future by Lund och arbetet som Katarina Scott gjorde för att grunda konceptet. Jag förstår entreprenörernas behov och vet vad vi kan förvänta oss av ungas kapacitet. Allt detta skapar en legitimitet när man pratar med och om entreprenörer. Mitt stora bidrag till Sommarlovsentreprenörer är att jag har utökat samverka och skalat upp verksamheten. Jag är stolt, glad och tacksam över att det har gått vägen!

Det här är sommarlovsentreprenörer

Lunds kommuns socialförvaltning ger prioriterade ungdomarna möjlighet till avlönad feriepraktik under tre veckor på sommarlovet. Näringslivsenheten delade 2022 ut fyra feriepraktikplatser som förstapris till några unga entreprenörer som deltagit i ett påsklovsprogram. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar genom fyra fritidsledare.

Ungdomarna är mellan 15 och 18 år. Under 2022 innebar det årskullarna 2004 till 2006.

I korthet går Sommarlovsentreprenörer ut på att unga testar en idé och får coachning och stöd i att vidareutveckla den under tre veckor. Kanske blir det företag av idéerna – men framförallt formas entreprenörer.

Den första veckan är det idégenerering och de unga får lära sig hur de kan skapa en idé utifrån sina egna värderingar och idéworkshops. Andra veckans tema är idévalidering då de unga entreprenörerna genom olika övningar testar affärsidén på sin målgrupp innan det blir dags för idépaketering under den tredje veckan då de paketerar sin prototyp och presenterar sitt arbete för en jury.

De senaste två åren har det också varit aktiviteter även under höstlov och påsklov. Än så länge är formerna för detta inte helt satta och verksamheten kommer att utvecklas mer framöver. Under hösten 2021 fanns stipendier till några deltagare för att delta i Ideon Science Parks preinkubatorprogram. Vissa av deltagarna var senare med som handledare under feriepraktiken.

Sommarlovsentreprenörer är en samverkan mellan flera olika aktörer. Inom kommunen är det näringslivsenheten, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och ComUng. Även stödsystemet medverkar, som till exempel Future by Lund, Ideon Science Park, Venture Lab, Medicon Village och Lunds nyföretagarcentrum. Sparbankstiftelsen Finn och Region Skåne är med och finansierar.

Bild: Petter Hartman på Medicon Village.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar