Digital Cities & Citizens

Stor aktivitet i SOM-projektet även under slutspurten

Caroline Wendt
April 14, 2020

En ny omgång delprojekt inom SOM-projektet är startberedda. Det blir bland annat sensorer som hjälper till att hitta var i elnätet ett avbrott har skett, som startar om laddstolpar på distans och som visar för trafikplanerarna hur folk tar sig till jobbet. SOM-projektet startade 2017 och avslutas under 2020.

I projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) används sensorer i IoT-nätverk för att hitta sätt att förbättra för samhälle och invånare. Sedan starten har sensorer bland annat använts i städernas planteringar, inom renhållning, trafikplanering och för att hitta speciella användningsområden i en smart by (Veberöd). Flera delprojekt har avslutats med goda resultat. Nu startas sex nya delprojekt som tillsammans med sju pågående projekt kommer att slutföras under 2020.

Projekt som nyligen startats eller kommer att starta

Övervakning av elnätet. Sensorer kan användas för att upptäcka var i ett elnät ett avbrott har skett, vilket kan medföra att avbrotten också snabbare kan åtgärdas. I projektet kommer Kraftringen och Sensative samarbeta med T-kartor för att också få en visning i kartform. Även Mobile Heights, dLaboratory, Protrol och Intive medverkar

Cykelflöden i staden. I september 2018 deltog cirka 500 cyklister i Lund i en datainsamling som gav trafikplanerarna nya kunskaper.  I ett nytt delprojekt kommer Trivector och övriga projektpartners fortsätta undersökningen genom att studera vilka vägar lundaborna tar till jobbet.

Parkeringsmätning. I delprojektet som leds av Mobile Heights ska sensorer användas i en radarbaserad lösning för att visa var det finns lediga p-platser. I projektet finns många aktörer. Det utgår från Sensatives plattform Yggio, som kommer att se till så att samma sensordata kan skapa olika värde för olika aktörer/tjänster. ApParkingspot kan visa lediga p-platser i sin app, LKP kan visa var hur p-beläggningen ser ut på deras parkeringar och Volvo kan visa lediga p-platser i sitt navigationssystem.

Lediga laddstolpar. Kraftringen kommer att övervaka laddplatserna för elbilar med hjälp av sensorer. I nuläget ser p-platserna tillgängliga ut om inte laddaren är igång, men genom detta projekt kan man även se om det står en bil som inte laddar på platsen.

Starta om laddstolpar. Alla uppkopplade prylar kan låsa sig och i nuläget måste Kraftringen ibland åka ut och starta om modemet till laddstolparna. I projektet ska man med hjälp av aktuatorer göra en omstart från en central kontrollpanel.

Projekt som pågår sedan tidigare

Elskåpsprojektet. I Kraftringen elskåp i centrala Lund har det placerats ut sensorer som kopplas ihop av ett Bluetooth-mesh-nätverk. Sensorerna i nätet kan övervaka driftsäkerheten i elskåpen men nätverket kan också användas som noder i ett sensornätverk i staden. Elskåpsprojektet är ett projekt som mötts av stort intresse, bland annat när projektpartnern uBlox presenterade arbetet i Paris. Det är också ett projekt där man varit tidig med användningen av ny teknik, vilket har gjort att projektet har tagit extra tid. Nu berättar delprojektledare Håkan Skarrie på Kraftringen att allt är installerat och att överföringen fungerar.

I systerprojektet IoT Security som drivs av Rise och Mobile Heights har elskåpsprojektet använts som exempel för att ta fram en form för säker överföring av sensordata. Där återstår en praktisk test där man ska testa att sätta upp egna enheter i samma nätverk och skapa ”ett system i systemet”. Det här blir en intressant test att se hur det går att koppla in ett utomstående system till ett befintligt system.

3D-modell med IoT-dataJan Malmgren i Smarta Byar gör en 3D-modell av Veberöd. I projektet har man kopplat ihop stadsbyggnadskontorets grunder med bilder från drönare. 3D-modellen kommer att förses med data som kan användas av både invånare och kommun. Till exempel har VA-syd 1700 sensorer i Veberöd som ska tas in i 3D-modellen.

Cykelspårning. Även detta delprojekt görs i Veberöd. Projektet ska aktivera mellan tio och tjugo enheter på både cyklar och andra föremål i Veberöd för att fortsätta arbetet med stöldsäkring. De stöldsäkrade föremålen kommer att kunna ses bland annat i 3D-modellen.

Testbädden. Testbädden har byggts upp under hela projektets gång med olika tekniker. Mobile Heights har haft ansvar för delprojektet. En av teknikerna är LoRa, där nätverket lever vidare genom att Kraftringen har tagit över nätet. Just nu ingår LoRa, NB IoT och Bluetooth Mesh i testbädden. Nya bitar kommer att läggas till när intresse uppstår. Det finns möjlighet att koppla in till exempel Sigfox och kommunens WiFi. Eftersom många grundstenar redan är på plats kommer det att gå ganska fort om projektet väljer att utöka.

Skolprojekt. Ett material har tagits fram för att introducera arbete med sensorer i skolorna. I Lunds gymnasium utvärderar man under våren och använder i undervisning till hösten medan Pauliskolan i Malmö har haft projekt i LoRa-nätet.

Undervisningsdel. Utbildningsmaterial om LoRa finns sedan tidigare. Material om NB-IoT kommer att sättas samman och det finns intresse hos partners för ett värdskap för en sådan utbildning.

SME/startup. Lars Mattiasson från Future by Lund har ansvar för att plocka in entreprenörer och SME som kan passa i projektet och flera företag har kommit in denna väg, till exempel ApParkingspot.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar