Creatives & Changemakers

Tankesmedja 3.0: ”Från bäst i världen till bäst för världen”

Caroline Wendt
January 20, 2020

Under slutet av hösten testades piloten för Tankesmedja 3.0 av Midroc, Emprogage, Nordic Urban Resilience Institute och partners från Future by Lund. Arbetet är ett samskapande för en hållbar samhällsutveckling, där deltagarna jobbar med att identifiera vilka frågor som bör och kan ställas samt varför, snarare än att besvara redan satta frågor. Vid det första tillfället diskuterades de tre begreppen grundantaganden, vägledande principer samt resiliens.

Workshopen Tankesmedja 3.0 siktade på att vara en ögonöppnare för att deltagarna skulle upptäcka invanda mönster och antaganden som ligger till grund för vanor och beslut. Ett tankeexperiment var att tänka tjugo år tillbaka i tiden och upptäcka företeelser som vi då tyckte var självklara men som vi idag har lämnat. Hur kommer vi att se på vår samtid om vi tittar tillbaka när det är år 2039? Deltagarna fick arbeta med vad vi har som grundantagande idag och fundera på vad som händer om vi väljer andra. Klart är att vi är mitt inne i ett skifte och att det kan vara svårt att navigera, men man kan lära sig att se samtiden på ett annat sätt.

- Vi behöver gå från bäst i världen till bäst för världen, säger Stellan Nordahl, Emprogage. Under workshopen kommer vi att skapa verktyg som vi kan använda i vårt framtida arbete och som alla här kan ta med tillbaka till sin organisation.

I dag befinner sig samhället i ett stort skifte och det kan behövas nya vägledande principer. Vägledande principer kan ge en gemensam riktning att utvecklas i som är mer gynnsam för människor, organisationer och företag.

Sten Lindqvist berättade om Midrocs projekt Embassy of Sharing som är ett byggprojekt med social hållbarhet i fokus. I detta projekt har man arbetat fram ett manifest med grundläggande principer som ska vara grundläggande för alla de som ska delta i uppbyggnaden av det nya området.

Stellan Nordahl ledde workshopen tillsammans med Sten Lindquist och Magnus Qvant.

Det tredje begreppet är urban resiliens som är samhällets förmåga att upprätthålla sina funktioner vid chockartade eller kroniska påfrestningar. Med tanke på de problem som klimatförändringar som värmeböljor, vattenbrist och 100-årsregn men också elbrist, hackerattacker och tågurspårningar kan medföra är det viktigt att arbeta med här begreppet. Till det kommer åldrande städer, urbanisering och nya teknologigenombrott - och alla kommer att ge påfrestningar i städerna. Denna del leddes av Magnus Qvant från Nordic Urban Resilience Institute (tidigare Resilient Regions)  och han pratade om vilket arbete som krävs för att få städer att fungera och hur viktigt det är att upprätthålla funktioner även vid påfrestningar.

Dagen avslutades med att tydliggöra skiftet från bäst-i-världen till bäst-för-världen genom övningen Worldshift.

Stora bilden: Magnus Hjern på Kraftringen under övningen Worldshift.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar