Digital Cities & Citizens

Här startar arbetet med en europeisk trafikdataplattform

Caroline Wendt
November 21, 2023

Sedan sommaren 2023 pågår det stora Horizonprojektet Elaborator där 38 partners från hela Europa arbetar tillsammans för att utforma inkluderande, säker, prisvärd och hållbar mobilitet i städer. I arbetet deltar Lund som en av tolv städer, och lundabolaget Sensatives IoT-plattform Yggio blir huvudplattform för att hantera städernas trafikdata. Sensatives Peter Bårmann har en central roll i projektet: han är med i den grupp som ska se till att städernas data samlas in, transformeras till ett bestämt format, lagras, samt tillgängliggörs i en gemensam plattform, så att städerna har möjlighet att dela data och erfarenheter.

Elaborator är ett projekt som startade sommaren 2023 med en Kick-off i Aten. Insatserna kommer att utföras och demonstreras i Lund och elva andra städer i Europa: Milano, Köpenhamn, Helsingfors, Issy-les-Moulineaux (Paris), Zaragoza (Spanien), Trikala, (Grekland), Liberec, (Tjeckien) Velenje, (Slovenien), Split (Kroatien), Krusevac (Serbien) och Ioannina (Grekland). Huvudmålen är tre: att analysera användarnas behov och krav på en säker och inkluderande mobilitet i klimatneutrala städer; att samla in och dela omfattande datamängder mellan städerna för att öka utnyttjandet av innovationer och slutligen att ta fram detaljerade riktlinjer, policyer och framtida färdplaner för stadsplanerare för integrering av inkluderande och säkra hållbara mobilitetsinsatser i städer. Centralt för projektet är att ha en dataplattform där data kan samlas och delas. Lundabolaget Sensatives plattform Yggio kommer att sättas upp för alla delprojekt och utgöra datasamordnare. En liten grupp av europeiska experter, däribland Peter Bårmann, delar på det tekniska ansvaret.

- Det är ett spännande arbete och jag lär mig nya saker om trafik hela tiden, menar Peter Bårmann. I projektet har vi bestämt att städernas både existerande och nya data ska samlas centralt. Vi kommer att bidra med en projektgemensam datavärld där städerna avgör vilka slags data som ska läggas in. Jag ser en stor vinst med att göra detta, för genom detta får städerna en gemensam arbetsplats där alla kan dela erfarenheter, data, lösningar och analyser.

Vid projektstarten berättade städerna om sina befintliga projekt.

- Det finns oerhört mycket gjort i trafikvärlden och vi kan lära oss mycket tillsammans, menar Peter Bårmann. Som en grund finns vissa europeiska och internationella datamängder att utgå från, som att varje vägavsnitt finns avbildat tillsammans med mängder av data - som för maximal hastighet, risknivå och ibland till och med vilken slags trottoar som finns och vilka brister som finns på vägbanan.

Vid projektstarten har det visat sig att städernas omfattning att samla och lagra trafikdata skiljer sig väsentligt. Det kan handla om allt från höjder på trottoarkanter för att anpassa miljöer för rullstolar, till trafikflöden och parkeringsstatistik. Även metoderna skiljer sig väsentligt åt. Exempelvis så sker räkning av fordon i trafikkorsningar ofta manuellt, men också automatiskt med hjälp av sensorer. Städerna kommer själva att välja vilken information som de vill ha med i plattformen, men projektet syftar till, att utöver att bidra med kommunikations- och datamodeller efter europeiska standarder, även underlättande tekniker och procedurer.

- Det blir inledningsvis definitivt mindre IoT än vi är vana vid – men det är viktigt att inte slänga ut det gamla. Vi ska försöka hitta en optimal integration av gamla metoder och äldre data med nya metoder och nya data.

Köpenhamn är en stad som till exempel har kommit långt med (om-)planering av p-platser med efterföljande förändringsanalys av trafikflöden. Informationen är dock framför allt ett resultat av manuellt arbete. I Lund fokuserar man på att använda sensorer för att mäta trafiken i projekten LOSC och FLOW. Även i dessa projekt används Yggio som IoT-plattform.

- Lund kan mycket väl bli staden i projektet som först kan visa mogna lösningar för mätningar av trafik med sensorer. Stadsdelen Brunnshög är ett exempel där vi för tillfället arbetar med just trafikflödesanalys, vilken bör kunna leda till förbättringsförslag.

Inom projektet väntar också metoddiskussioner samt utprovning av datamodeller; standardiserade sätt att benämna och lagra information.

- Vi kan utgå från den europeiska standarden Fiware (för Smarta Staden, där kommunikationsinterface, vissa datamodeller och öppen-källkodslösningar har tagits fram) och komplettera detta eller ta fram något eget, fortsätter Peter Bårmann. Om tre år så kan vi ha en demonstrerbar lösning om hur en europagemensam trafikinformationsmodell kan se ut, och om kanske tio år så hoppas jag att vi verkligen har en spridd effektiv lösning inom Europa. För mig känns det här riktigt spännande att se hur vi kan göra stor nytta med förhållandevis små medel.

En önskan för Peter Bårmann är att kunna ge städerna hjälp med att komma igång med sensorbaserade mätmetoder.

- Jag ser framför mig ambulerande mätkit, bestående av kanske 50 trafikmätare med tillhörande datainsamling och analysverktyg, som efter en enkel installation kan leverera värdefull information efter bara ett par månader. Det här skulle innebära att fler städer kan lära sig att göra avancerade analyser för en billig peng.

I början av 2024 kommer projektparterna att träffas igen.

Elaborator startade i juni 2023 och pågår till december 2026, finansiär är EU Horizon Europes forsknings- och innovationsprogram. I projektet arbetar närmare 40 projektpartners och svenska projektpartners är Lunds kommun/Future by Lund, Linköpings universitet och Sensative AB.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar