Innovation district

Innovationsdistrikt - en aktörsorganisering över gränser

Caroline Wendt
March 27, 2023

Det medicinska ultraljudet, Bluetooth, den konstgjorda njuren, cykelhjälmen från Hövding samt duschen som sparar vatten är innovationer som alla föddes i Lund. Varför har vissa geografiska områden en förmåga att föda innovationer? Och kan man arbeta medvetet med att skapa ännu bättre förutsättningar för att ett område ska få ett blomstrande innovationsekosystem? Lund är en av många städer världen över som arbetar systematiskt med att bygga innovationsdistrikt för att lösa samhällsutmaningar.

Under våren 2023 har Future by Lund med partners tillsammans med Lunds kommun och Lunds universitet fått i uppdrag att katalysera och samskapa Lunds innovationsdistrikt med kapacitet att lösa komplexa och delade utmaningar. Men vad är då egentligen ett innovationsdistrikt? Ett innovationsdistrikt kan beskrivas som urbant område där det är ett litet geografiskt avstånd mellan aktörer och infrastruktur som på olika sätt berikar arbetet med innovationer. Aktörer kan vara en samling av olika organisationer, institutioner och företag som är starka på forskning och utveckling med fördjupad kunskap inom sina områden tillsammans med entreprenörer, nystartade företag och företagsinkubatorer. Andra viktiga delar för ett innovationsdistrikt är fysiska tillgångar i form av byggnader, platser, gator, laboratorier, teknisk utrustning, testanläggningar, industri, datorkraft och bredband, som utgör den fysiska infrastrukturen, ekonomiska tillgångar i form av företag, institutioner, organisationer, investerare och så vidare som driver verksamhet och innovationsarbete i distriktet och tillgångar i form av sociala nätverk som bidrar till och utvecklar relationer och samverkan inom ett innovationsdistrikt. Viktigt är också den uppkoppling som man har till sitt närområde men även hur man kopplar upp sig nationellt och internationellt.

Wikipedia uppger att det från och med 2019 finns mer än 100 innovationsdistrikt över hela världen. Ursprunget sägs vara bland annat att stadsdelar i vissa städer med Silicon Valley som modell under 1990 och 2000-talet medvetet började samla till exempel internetstartups och kreativa företag - som till exempel El Poblenou-området i Barcelona, Mission District i San Francisco, Shoreditch i London och Silicon Sentier i Paris. Stadsdelarnas kunde erbjuda centrala lägen, urbana bekvämligheter och låga hyror. Därefter började andra städer att försöka efterlikna dessa områden genom att på olika sätt ge plats åt entreprenörer, nystartade företag, företagsacceleratorer och inkubatorer i vissa områden.

Global Institute Innovation District Framework (GIID) är en sammanslutning som var en av de första och fånga fenomenet. GIID har skapat ett ramverk för en genomlysning av innovationsekosystem, och undersöker fem nyckelområden i varje ekosystem: critical mass, entrepreneurship & innovation, quality of place, leadership och slutligen diversity för att ge en holistisk bild av innovationsekosystemet. Genom att göra en analys av innovationsdistriktet kan man alltså lyfta fram styrkor men också hitta var det finns luckor och outnyttjad potentialen för att skapa ett än starkare innovationsekosystem.

Under år 2020 gjorde forskarna Jasna Pocek och Christin Scheller från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship (SKJCE) Lunds universitet tillsammans med Future by Lund analyser på Lunds innovationsekosystem baserat på detta ramverk. Data för analysen bygger på datainsamling från register, rapporter samt intervjuer med den offentliga sektorn, akademin och näringslivet. Länk: Hur står det till med Lunds innovationsekosystem?

Under våren startar 2023 arbetet igen med att på olika sätt samla data om Lunds som innovationsdistrikt. Syftet är att Lund ska bli ett internationellt erkänt innovationsdistrikt, en plats där unik utveckling sker, dit internationella aktörer och individer söker sig samt varifrån idéer och människor kopplas upp internationellt.

Future by Lunds artiklar genom åren om innovationsdistriktet i Lund

NIDD: Innovationsdistrikten ska få talangerna att frodas

Science City Lyngbys resa mot att bli ett innovationsdistrikt

Samverkan kan förbättra Lunds innovationsekosystem

Densiteten i Lunds Innovationsdistrikt

Petter Hartman: ”Vi i Lund behöver positionera oss gemensamt”

Barcelona kopplar ihop teknik och innovation med kultur, kreativa näringar och social innovation

Intervju med James Wilson, Research Director at Orkestra in San Sebastian, i Spanien:

“Cities have an interesting role to play as a testbed for many of the innovation activities”

Ny fas i arbetet med innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar