Innovation district

Science City Lyngbys resa mot att bli ett innovationsdistrikt

Christin Scheller
September 28, 2021

Lund har ett samarbete med Lyngby som här delar med sig av insikterna av sitt samarbete med GIID, ett analysverktyg som hjälper innovativa områden att bli innovationsdistrikt. GIID har använts i stora städer som Philadelphia, Toronto, Dublin och Milano. Analysen definierade ”Sustainable mobility och ”Retail Tech” som två av Lyngbys styrkor. Resultaten lyfte fram vikten av samverkan, gjorde det möjligt att formulera ett fem-års strategi samt etablerade dessutom ett slags innovationsspråk som alla aktörer nu pratar.

In English.

Vad har Lyngby, Toronto och Dublin gemensamt? Visst, de befinner sig på norra halvklotet, men de har också det gemensamt att de är starka innovationsdistrikt som ingår i GIID:s nätverk med medlemmar från hela världen. Förkortningen GIID står för Global Institute on Innovation Districts, en icke-vinstdrivande organisation men också en kontaktplattform där medlemmar kan dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Vi ville veta mer om vad en liten stad kan ta med sig från samverkan med GIID och frågade Marianna Lubanski, Science City Lyngbys VD, vad hon har fått med sig.  

Lyngby liknar Lund på många sätt då där också finns ett stort universitet (Danmarks Tekniske Universitet), många start-ups, små och stora företag, flera forskningsinstitut och ett livligt centrum. Det korta avståndet till Köpenhamn, som är endast några kilometer bort, ger Lyngby en bra förbindelse till Danmarks huvudstad, Europa och hela världen. Eftersom det redan fanns bra förutsättningar behövdes det bara att ta Lyngby ett steg vidare och det var precis vid denna tidpunkt som GIID kontaktade Lyngby. Att fokusera på några styrkeområden var en av de första lärdomar Lyngby fick från GIID.

- GIID hjälpte oss med att fokusera på färre saker, berättar Marianna Lubanski. Man kan inte göra allt utan det är bättre att göra en, två eller tre saker riktigt bra under de närmaste tre eller fem åren. Man får en tydligare profil och det var också en av våra utmaningar då vi har ett universitet som är i världsklass på många områden. Jag kan inte marknadsföra Science City Lyngby på tio olika sätt. Man behöver bestämma sig för något och GIID hjälpte oss med den processen samt att göra det legitimt för våra stakeholders.

En djup analys i kategorier som critical mass, innovation & entrepreneurship, quality of place, leadership och diversity ledde till att man för tillfället satsade på två huvudområden i Lyngby, nämligen biovetenskap och avancerad kemi samt IT/ingenjörskap. Just nu fokuserar Lyngby på hållbara transporter inom biovetenskapklustret som ingår i det större temat som handlar om den gröna omställningen. RetailTech omfattar många nya lösningar inom IT och teknik som är baserade på IoT, AI, Big Data, Machine Learning, cyber security med mera. Det finns små anpassningar till de lokala förhållandena i analysprocessen eftersom förutsättningar i USA och norra Europa skiljer åt sig.

-Vi kan inte använda en amerikansk modell och implementera den för att det är mycket som är annorlunda. Där finns industrikluster med företag som betalar mycket mer och städer som är ganska fattiga. Och här är det våra städer som är de rika. Det är helt annorlunda. menar Marianna.

Marianna Lubanski, Science City Lyngbys VD.

Lyngby lyckades med att anpassa ramverket och lägga fokus på att skapa mer interaktivt utrymme utan att ta mer plats. Styrelsen  utarbetade en fem-års strategi där de integrerade de nya insikterna och skapade en ny vision. Dessutom formades en specialgrupp för innovationsdistrikt som ska säkerställa att framgången nås i god tid. Verksamhetens namn, Lyngby-Taarbaek Vidensby, ändrades till ett mer internationellt gångbart namn – Sciency City Lyngby. Med all kunskap och alla förändringar är Lyngby nu bättre rustade för kommande utmaningar.

-I ett av våra kluster har vi skapat ett Living lab och vi testar ny teknik med alla partners i klustret. Dessutom har vi nu organiserat ett antal rundabordssamtal med alla aktörer i vårt kluster där vi försöker definiera vad det är de kan göra tillsammans för att öka innovation, samverkan och entreprenörskap i sina fastigheter. Vi pratar om tillgängliga program och om vad som skulle vara vår dröm. Vem ska vi kontakta, företag eller institutioner, för att få dem vara med och att få saker och ting gjorda. Det är mycket inspirerande. Det ger dig också ett språk.

Lyngby och Lund genom Future by Lund är i kontakt med varandra och delar med sig av erfarenheter och insikter när det gäller att leda ett innovationsekosystem. Båda är intresserade av att få mer kunskap om hur man kan utveckla startups och erbjuder en attraktiv plats för dem, av att öka samarbeten mellan aktörer samt hjälpa till att göra fastigheter mer innovativa. Under sommaren 2020 fick ett team av innovationsledare från Lyngby en digital tur genom Lund, och så snart det går ska besöket i Lund ske fysiskt.

Bildbyline, stora bilden: Copyright.tmrw

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar