Innovation district

”Vi i Lund behöver positionera oss gemensamt”

Caroline Wendt
January 19, 2022

2022 är det tio år sedan Medicon Village invigdes. Vid starten fanns förhoppningar om att skapa en innovationsmiljö som kunde sysselsätta cirka 1000 personer − nu har närmare 2700 sin arbetsplats på området. Petter Hartman, ny vd för Medicon Village Innovation AB, pekar ut fyra områden att arbeta vidare med: internationalisering, kompetensförsörjning, investeringar och samspelet med Lunds andra innovationsaktörer. "Nyckeln är att identifiera ett par saker genom vilka vi i Lund kan positionera oss gemensamt. Samarbete är det som ska knäcka koden", menar Petter Hartman.

Medicon Village startades 2012 efter Astra Zenecas nedläggning och förhoppningen var att cirka tusen personer skulle ha sin arbetsplats på området. Nu har den ambitionen överträffats med mycket stor marginal och nästan 2700 är anställda i medlemsorganisationerna.

− 10 år är kort tid när man tänker vilken massiv satsning det har varit och hur många spelare som varit med och bidragit, säger Petter Hartman, vd på Medicon Village innovation. Det är ett bevis på att samverkansbegreppet som format Sveriges innovationspolitik under många år kan få en väldigt bra effekt. När samspelet mellan privata spelare, akademi och det offentliga fungerar kan man ta stora kliv på kort tid.

Medicon Village har cirka 170 medlemsorganisationer och är en forskarpark inom Life Science.

− Fokus för oss, liksom för andra forskarparker i kunskapsintensiva branscher, är att följa med i den ständiga utvecklingen. Vi ser att gränslandet mellan de olika sektorerna suddas ut och sektorerna blir mer integrerade. Våra medlemmar förväntar sig också ett tätt samarbete med det omkringliggande innovationslandskapet, i Lund, Skåne och Öresundsregionen men även i nästa steg med andra delar av Europa och resten av världen.

Petter Hartman tillträdde som vd för Medicon Village Innovation den 1 nov 2021. Dessförinnan var han vd för Medicon Valley Alliance med säte i Danmark.

− Det finns en lång lista på förväntningar på vad som ska göras nu och vi måste prioritera. Jag tycker att det är viktigt att börja gräva där man står och inte fastna i de stora visionerna. I mitt fall handlar det om att visa att vi kan gå in i partnerskap tillsammans med andra i konkreta projekt och satsningar som stärker förutsättningarna för våra företag att ha en positiv utvecklig.

Petter Hartman har identifierat fyra grundproblemställningar som kommer att vara viktiga i Medicon Villages arbete under de närmaste åren. Det är dels internationalisering, för att stärka kontakterna med internationella investerare och för att hjälpa bolagen att komma ut på nya marknader. Ett annat område är kompetensförsörjning och både se till att de som utbildas på universitetet ska kunna få jobb i Lund eller Skåne och bidra till att attrahera internationella talanger. Medicon Village vill också arbeta med investeringar, för att locka fler investerare och storbolag, inte minst från andra sidan sundet. Ett sista fokusområde är att arbeta med samspelet med Lunds andra innovationsaktörer.

- I Lund finns många aktörer på en liten yta och det kommer fler. Det är inte fel att det finns många ingångar men vi måste kommunicera ut en logik och arbetsfördelning. Jag ser Medicon Village som den naturliga Life science-aktören och det finns redan idag starka aktörer på plats inom andra områden. Men vi kan bli bättre på att samarbeta och ha tydliga gränser, säger Petter Hartman.

Centralt i arbetet med Medicon Villages eget ekosystem är att skapa en miljö där det lilla bolaget får det stora bolagets fördelar. Därför stimulerar Medicon Village ett utbyte för alla i området, oavsett om de representerar akademiska, offentliga eller privata bolag.

− Nu har vi i tio år fokuserat på att skapa ett ekosystem och lyckats med att få fyllda lokaler med en bra mix av bolag, akademi och offentlig verksamhet. Tiden är mogen att blicka utåt. Frågan är hur vi kan öppna upp Medicon Village så att våra arrangemang, möten och initiativ inte bara involverar aktörerna på området. Vi tror att det är bättre för våra medlemmar om vi kan inkludera bolag från andra forskarparker och miljöer, det kan tillföra ett utifrånperspektiv.

De senaste åren har Lunds innovationsdistrikt lyfts fram som ett samlingsbegrepp för de olika aktörerna som arbetar med innovation i ett visst geografiskt område. Det här stämmer väl överens med Petter Hartmans önskan att samarbeta mer i Lund.

− Vad kan vi göra i Skåne och Lund för att bli mer tydliga med vad vi erbjuder? Då måste vi alla samverka och inte bara se oss som en isolerad enhet som ska maximera vår egen verksamhet utan vara en del i en större berättelse. För vårt innovationsbolag är det viktig att tillsammans med andra aktörer som till exempel Future by Lund, SmiLe Incubator, Ideon Science Park, Mobile Heights, Innovation Skåne, Medicon Valley Alliance och Invest in Skåne hitta berättelsen som vi tillsammans ska förmedla. Grundstrukturer finns och man kan starta ett arbete med att smälta samman delarna och med att hitta gränsland där aktörerna tangerar varandra. Om inte alla gör allt tror jag att ett innovationsdistrikt kan fungera bra.

− En fråga som passar bra att samarbeta kring är internationaliseringsfrågan, för att skapa fler kontakter till internationella investerare och kapital. En annan är området talangattraktion där det är helt uppenbart att ingen av oss i Lund ensam är tillräckligt stark för att göra hela skillnaden.

Hur kan man utveckla Lund innovationsdistrikt rent praktiskt?

− Jag tror att det bästa sättet att skapa samverkan, starkare nätverk och stärkta relationer är att samarbeta kring något. Med konkreta samarbeten tvingas man att kompromissa och vi kan hitta nya sätt att göra saker tillsammans. Nyckeln är att identifiera ett par saker så att vi kan positionera oss gemensamt. Att samarbeta är det som ska knäcka koden.

Medicon Village har många kvadratmeter lokaler och digitaliseringen under pandemin har påverkat hur företagen arbetar. Tror du att pandemin kommer att fortsätta att påverka Medicon Village i framtiden?

− Digitalisering här för att stanna och det en utmaning för alla som har en fysisk lokal. Samtidigt behövs labb och det personliga mötet fortfarande. Jag är ingen framtidsspanare, utan det är viktigt att vara omställningsbenägen och att vara en organisation i utveckling. Vi vet inget om framtiden utan det bästa är att förbereda sig på att överraskande och snabba förändringar kommer.

Nu har du varit vd för Medicon Village Innovation i drygt två månader − hur är det att arbeta i Lund?

− Det är superkul att vara tillbaka i Lund. Förutsättningarna är fantastiska med ett starkt universitet, en stark växande industri och infrastrukturer i världsklass och med en förväntad ny sjukhusetablering. Vi har framtiden för oss!

Bilden är tagen av Tove Smeds

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar