Digital Cities & Citizens

Stenkrossen testar att räkna besökare med sensorer

Caroline Wendt
May 13, 2022

Hur många vistas i Stenkrossens lokaler? Kultur- och fritidsförvaltningen och lundabolaget Sensative undersöker just nu i ett innovationsprojekt hur de med hjälp av sensorer kan mäta hur många som använder lokalerna. På så vis får kommunen viktig statistik som kan skapa möjligheter att se till att lokalerna nyttjas på bästa vis.

Stenkrossen är en kommunal verksamhet som vuxit fram organiskt sedan starten 2013. Den har utvecklats till att bli en unik stödmodell för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation och dessutom två scener för publik verksamhet.

Tidigare har det varit svårt för Kultur- och fritidsförvaltningen att veta hur många besökare Stenkrossen har och vilka dagar och tider som besökstrycket är som högst. Därför testar nu lundabolaget Sensative att mäta hur många personer som passerar på väg in eller ut.

- Vi har installerat sensorer vid de två ingångarna för att mäta hur många som är i fastigheten. De rapporterar in var femtonde minut. På så vis kan man se i stort sett i realtid hur många som har gått ut och in i fastigheten – utan att veta som är där, så det blir inget integritetsproblem, berättar Fredrik Westman på Sensative.  

På de första månaderna som sensorerna varit på plats går det att avläsa 4917 passager vid den ena ingången och 2198 vid den andra.

- Det här är toppen! Stenkrossen är ett stort hus på nästan 2000 kvadratmeter, och det är mycket varierande verksamhet i lokalen. Nu kan vi med sensorernas hjälp få ett hum om hur många som rör sig här, säger Mikael Enander, enhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi hoppas att sensorerna ska sitta kvar så att vi kan jämföra årsvis men också se vilka perioder och veckodagar som det är mest folk i huset så att vi skulle kunna påverka så att verksamheten sprids ut mer.

Lundabolaget Sensative har under åren gjort många projekt inom IoT-området för att skapa data om den smarta staden.  För att undersöka hur många som finns i en lokal men också vilka rum eller skrivbord som används eller vilka p-platser är lediga provar Sensative olika lösningar. På Stenkrossen används en trådlös batteridriven hårdvara, IM Buildings, som kopplas upp mot Kraftringens LoRa-WAN-nätverk. I andra sammanhang har Sensative till exempel använt Axis kameror, som är en bildsensor räknar hur många som går in och ut. Den data som skapas kan sedan användas på olika sätt, som till exempel att visa besöksantal direkt på hemsidor så att andra besökare kan avgöra hur fullt det är i lokalerna.  

- IoT är en ny datakälla som visar vad som händer just nu, påpekar Fredrik Westman. Med sensorer kan man samla in data om sådant som är relevant för verksamheten men som man inte tidigare har kunnat mäta. Att räkna antalet besökare har blivit populärt under pandemin men det kan också vara bra för att till exempel optimera energiförbrukning så att man kan styra belysning och ventilation. Sedan finns det ju en säkerhetsaspekt också. Det är inget inbrottslarm men man kan ju se om någon är inne på natten eller kvällen. Det kan också vara av betydelse vid händelse av brand att veta om det finns människor i fastigheten. Jag tror att besöksmätningar av olika slag kommer att vara standard i framtiden för att optimera fastigheter och verksamheter.

Projektet med att mäta besökare på Stenkrossen startade i början av mars 2022.

- Vi på Kultur och fritidsförvaltningen är ganska nya i att använda sensorer och jag gissar att det kommer mer tankar när vi vet mer hur sensorerna kan användas. En första utvecklingsmöjlighet för oss som vi ser nu vore att ta med även några andra möjliga sidoingångar på Stenkrossen så att vi inte missar några besökare, avslutar Mikael Enander.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar