Ideas for Society

Mellanrumsteamet växer hos Future by Lund!

Caroline Wendt
September 20, 2023

Efter Future by Lunds omstart i januari 2023 börjar föreningen nu få upp tempot, både genom det vi gör tillsammans med våra partners och medlemmar och genom nya projekt. Därför växer nu också mellanrumsteamet i FBL, med fler personer både i Future by Lund och genom nya samarbeten. Vi säger välkommen till Lars Mattiasson, Birgitta Persson, Pia Kinhult och Tilde Svensson!

Vid årsskiftet 2022/23 övergick Future by Lund från att vara ett projekt finansierat av Vinnova med Lunds kommun som huvudman till att vara en ekonomisk förening med stöd från Lunds kommun och Lunds universitet och möjlighet för stadens aktörer att vara med som medlemmar. I kärnteamet fanns det då fyra anställda, Peter Kisch, Katarina Scott, Anders Trana och Carro Wendt. Till dessa kommer vd Charlotte Lorentz Hjorth som är anställd på LU samverkan samt personal från LU Samverkan som Lunds universitet erbjuder som stöd till plattformen.

Efter hand som föreningens arbete har tagit fart har det också blivit möjligt att knyta fler personer till plattformen. Under hösten utökas teamet med ytterligare personer. En nygammal bekantskap är Lasse Mattiasson, som tidigare varit anställd på Future by Lund och med gedigna erfarenheter från textilbranschen. Nu kommer Lasse Mattiasson att bland annat arbeta med att rigga testbäddar på textilsidan tillsammans med Lunds universitets nätverk Fashion@LU och ett antal näringslivspartners.

- Jag kommer att fördela min tid mellan att vidareutveckla nätverket Fashion@LU, att ta fram projektansökningar inom textilområdet och att ge råd till startups, berättar Lars Mattiasson. Meningen är att vi ska kunna skapa testbäddar riktade mot textil produktion. Textilbranschen har enorm klimatpåverkan, bland annat genom överproduktion. Vi ser en stor möjlighet att korta värdekedjor och minska klimatpåverkan genom att gå över från massproduktion till att jobba mot order (on demand). Vi vill göra klimatnyttan direkt mätbar och synlig och kommer att verka tillsammans med stora aktörer. Eftersom vi kommer att arbeta med industri, akademi och varumärken har vi en unik chans att tillsammans göra en förändring.

Birgitta Persson har arbetat med Unexpected och med ansökan för en KIC inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Därför kliver hon in för att arbeta med det stora policyprojekt ekip där Lunds universitet är koordinerande partner.

- Jag kommer att bygga vidare på mitt tidigare arbete med KKN KIC och Unexpected, berättar Birgitta Persson. Där har vi arbetat fram en kontaktyta och ett partnerskap som bäddar för en mycket starkare internationell position och det kommer vi ha nytta av när nu Lunds universitet har lead inom ekip.

Pia Kinhult från ESS var den ekonomiska föreningen Future by Lunds första styrelseordförande och sitter bland annat att i styrgruppen för arbetet med Lund Innovation District. Nu kommer hon att använda en del av sin tid på ESS för att jobba med utvecklingen av Lund Innovation District.

- Det är viktigt för ESS att det finns en dynamisk och spännande omgivning runt anläggningen och därför blir vad som händer i Lund intressant. Innovation District-konceptet ligger helt rätt i det tänket för vår del. Det ger även en internationell och europeisk koppling som också är avgörande för att vi deltar i arbetet. Allt detta sammantaget och det breda nätverket i FBL kopplar mycket bra till rollen för en stor forskningsinfrastruktur som ESS, säger Pia Kinhult.

En ambition för Future by Lund är att ta emot tillfälliga medarbetare i form av praktikanter med intresse för att arbeta i området mellan det privata och det offentliga.

- Ibland får vi frågan hur man jobbar i mellanrummet, berättar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Svaret är att man lär sig det genom trägen övning. Då är det viktigt att ta emot praktikanter, och det hoppas vi kunna göra kontinuerligt. Hos oss blir de tillfälliga medarbetare och det är också ett sätt för oss att hitta och hjälpa talanger.

Första tillfälliga medarbetaren är Tilde Svensson som studerar affärsutveckling på Hyper Island.

- Jag valde min utbildning för att jag vill jobba med utveckling och för att göra skillnad, säger Tilde Svensson. Utbildningen pågår under 1 ½ år. Jag har läst semiteoretiskt i ett år och vi har jobbat med riktiga cases och samarbetat med företag. Det sista halvåret är praktik och då ville jag ha praktik på ett ställe där man jobbar med offentlig sektor och utveckling ur ett samhällsperspektiv. Det var då jag hittade jag Future by Lund.

Tilde Svensson kommer att vara en del av teamet under hela hösten 2023.

Related videos to category:
Ideas for Society
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar