Digital Cities & Citizens

Stort intresse för Smarta byars 3D-modell

Caroline Wendt
August 31, 2022

Future by Lunds SOM-projekt levererade mer än tjugo delprojekt. Extra glädjande är att många av dem lever vidare och utvecklas även lång tid efter att huvudprojektet avslutades. Ett sådant är en 3D-modell av Veberöd som gjordes av Smarta byar och LTH. Den digitala tvillingen av byn och den data den visar gör nu att allt från svenska högskolor och kommuner till internationella aktörer som Boston University vänder sig till Veberöd.

Projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) pågick från hösten 2017 till slutet av 2020. I det provade Smarta byar i Veberöd sensorer i ett litet samhälle och visade att sensorer kan användas för att skapa en smart by som komplement till den smarta staden. I Veberöd blev bland annat kornas vattenho, privata cyklar och plantskolans träd uppkopplade. Under projektet byggdes också en 3D-modell av byn, och den används som en digital tvilling. Visionen är att byborna ska kunna kommunicera genom modellen. Redan nu kan aktörer ta del av sensordata i realtid genom plattformen.

- Att visualisera i 3D gör att många fler förstår, menar Jan Malmgren på Smarta byar. Säg till hundra personer att ”Vi ska bygga våningshus i tegel”, så har du sannolikt hundra olika uppfattningar. Visualisering gör att kommunikation förbättras väsentligt, vilket gagnar demokratiprocesser med mera. Kan man sedan göra en digital tvilling kan man börja forska på vad som gör en by hållbar. Och att flera forskare öppet tittar på samma digitala tvilling tror jag ökar objektivitet och skapar en grund för allas välmående.

Modellen som byggdes öppnade för helt nya möjligheter. Den digitala tvillingen används nu som ett erbjudande till universitet och högskolor att bedriva forskning i byn. Meningen är att studenter och forskare ska kunna koppla upp sensorer och genomföra experiment som de kan följa både på plats och i den digitala tvillingen på distans. I gengäld får byn data som kan medföra intressanta kunskaper som väntas lägga grunden till ökad hållbarhet både i Veberöd och i andra samhällen. Våren 2021 gav högskolan i Kristianstad möjlighet för studenter på några kurser i sensorteknik att utföra experiment i Veberöd, och det blev bland annat mätningar av hur mycket en lekplats användes och av luftföroreningar.

Arbetet med den digitala modellen uppmärksammades både nationellt av IoT Sverige och internationellt av Boston University. Den senare såg en möjlighet att studera social hållbarhet i en smart by genom att utgå från den data som finna i den digitala tvillingen. Veberöd blev en av sexton organisationer som är med i Red Hat Collaboratory Research Incubation Award. Forskarna från Boston University samarbetar med Smarta byar för att skapa en global och öppen forskningsplattform där de kan undersöka kopplingen mellan välbefinnande och klimatsmarta samhällen. För att studera social hållbarhet kommer forskarna att utnyttja verkliga data från Veberöd i en virtuell by. Detta gör det också möjligt för forskarna att simulera hur olika teknologier kan påverka den verkliga byn.

Ängelholms kommun upptäckte även de den digitala tvillingen och har startat ett samarbete med Smarta byar för att lära mer om hur man kan plocka in värden från sensorer i en 3D-modell. Genom detta kommer Ängelholms kommun få hjälp både med teknikutveckling och med hur tekniken ska komma invånarna till nytta. Läs mer i Ängelholms kommuns pressmeddelande.

Samtidigt är Veberöd med en flera olika mobilitetsprojekt, och den data som skapas presenteras förstås även den i den digitala tvillingen. På Dörrödsvägen mäts både antalet bilar och deras hastigheter tillsammans med Future by Lund och AXIS i projekten FLOW/LOSC, tillsammans med Univrses provar Smarta byar en ny metod för att kartlägga vägbanornas status, och i några framtida projekt kommer Skånetrafikens bussar att visas i den digitala tvillingen, men man kommer också att undersöka om kollektivtrafik i mindre enheter kan fungera för att skapa ett tillfälle för resenärerna att umgås.

Fler projekt i Veberöd

Smarta Byar: Fab City

SOM II, delprojekt: Smarta byar ger nytt perspektiv

SOM II, delprojekt: Kornas vattenho blir smart

SOM II, delprojekt: Cykelspårning och stöldsäkring

På bilden Jan Malmgren och Emma Axklo framför en skärm som visar den digitala tvillingen.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar