Temaområde

Ideas & Science for Society

Bra nya idéer förflyttar vårt sätt att tänka och väl genomförda projekt förändrar samhället. Inom Future by Lund letar vi ständigt efter nya utmaningar, idéer och teman som bidrar till förändring, innovation och hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att lära av rymd och rymdteknik för att skapa mer robusta system på jorden. Portföljen Biosolutions samlar idéer, projekt och aktiviteter som bygger på användandet av biomassa (som råvara) i kombination med bioprocessteknik för att skapa applikationer inom olika användningsområden (t.ex. kemikalier, bränslen, livsmedel, läkemedel). Området är inte nytt men i och med att nya biotekniska verktyg skapas i högt tempo i kombination med databaserad utveckling så öppnas det snabbt upp för nya lösningar som kan skapa nya samhällsvärden som till exempel kan ersätta fossila råvaror med nya material och ersätta animaliskt protein med fermenterat protein.

Våra projekt