Temaområde

Ideas & science for Society

Bra nya idéer förflyttar vårt sätt att tänka - väl genomförda projekt förändrar samhället. Inom Future by Lund letar vi ständigt efter nya utmaningar, idéer och teman som bidrar till förändring, innovation och hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att lära av rymden och rymdteknik för att bli mer resilient på jorden.

Våra projekt