Fokusprojekt

Smarta offentliga miljöer

Om Smarta offentliga miljöer

Vi skapar bättre offentliga miljöer

Smarta offentliga miljöer (SOM) är ett projekt och en testyta som Lunds kommun genomför i samarbete med Malmö stad och många företag. Både Lunds kommun och Malmö stad jobbar aktivt med att öka insynen och delaktigheten för medborgarna och skapa bättre offentliga miljöer med hjälp av innovativa lösningar. Tanken är att uppkopplade sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar samtidigt som det ger möjlighet till ökad företagsamhet.

En del av projektet är att hitta nyttor med Internet of Things (IoT) för kommunens verksamheter. Förhoppningen är att förvaltningar och kommunala bolag genom detta kan möta framtiden med teknologilösningar som är mer resurssmarta. Projektet kommer initialt att fokusera på fyra innovationsexempel: cykeldata, övervakning av kritisk infrastruktur, Effektiv och säker stadsodling samt användarstyrd avfallshantering. Projektet fortsätter till sommaren 2020 och under tiden kommer nya utmaningar att kopplas på.

Om Smarta offentliga miljöer

Vad kan du förvänta dig av SOM

1

Du får hjälp med din idé

Ta reda på vilka steg din idé behöver ta och hur den processen kan se ut. Vi hjälper dig bygga ditt affärsidé och minska trösklarna för dig att komma vidare.

2

Tillgång till en testarena

Här får du chansen att bygga din idé, testa den i skarpt läge och validera den. På så sätt får du Proof of Concept innan du lanserar dina tjänster på marknaden.

3

SOM ger dig ett brett nätverk

Genom SOM får du tillgång till ett stort nätverk, experthjälp och kompetens på ett kommunalt, regionalt och internationellt plan

4

Möjlighet att jobba behovsanpassat

Genom att vi jobbar behovsanpassat inom projektet kommer du att kunna nyttja synergier som uppstår inom projektet och dessutom ges användarinsikter under arbetets gång.

Delprojekt

Se alla delprojekt inom SOM

Blogg

Se alla artiklar inom SOM

Media

Video

Nedan hittar du de videoklipp och intervjuer som Future by Lund har producerat inom området Digitala Människan och SOM.

Digital Cities & Citizens

Trafikmätning på Hardebergaspåret

Digital Cities & Citizens

Trafikmätning på Hardebergaspåret textad

Digital Cities & Citizens

Sensorer mäter trafiken

Digital Cities & Citizens

Sensorer mäter trafik i Södra Sandby - tillgänglighetsanpassad

Digital Cities & Citizens

Smarta offentliga Miljöer

Digital Cities & Citizens

Smarta offentliga miljöer syntolkad

Digital Cities & Citizens

Projektet Smarta Offentliga Miljöer textad

Digital Cities & Citizens

Innovationsvecka i Veberöd

Digital Cities & Citizens

Innovationsvecka textad

Digital Cities & Citizens

Innovationsvecka veberöd syntolkad

Digital Cities & Citizens

Räddningstjänsten ser skadade med nya ögon

Digital Cities & Citizens

Digital humans

Space

"Kombinationen av rymddata och AI är ett vinnande koncept"

GDPR

Maria Richardsson - GDPR-perspektiv utifrån e-handel

GDPR

Kasper Mai Jörgensen - Ett perspektiv utifrån en GDPR-expert

GDPR

Elin Häggberg - Ett GDPR perspektiv utifrån en influencer

Smart Public Spaces

Stadsodling

Digital Cities & Citizens

Cykeldata

Smart Public Spaces

iTunnan

Moving Things & People

Testbädd: Dynamisk laddning av elfordon

Digital Cities & Citizens

Per Runeson om E-samhället

Digital Cities & Citizens

Digitaliseringen och den smarta staden – En möjlighet för Lund!